công tác đảng

Đảng ủy phường Sài Đồng sơ kết thực hiện đề án 15 của Quận ủy
Ngày đăng 24/12/2020 | 17:14  | Lượt xem: 99

Sáng ngày 24/12/2020 Đảng ủy phường Sài Đồng sơ kết thực hiện đề án 21 của Thành ủy và đề án 15 của Quận ủy.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Long - Phó trưởng ban tổ chức Quận ủy, đồng chí Đặng Đức Cường - Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí lãnh đạo TT Đảng ủy, UBND phường và các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Tiến Hưng - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND báo cáo kết quả thực hiện đề án. Thực hiện đề án số 21-ĐA/TƯ ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đề án 15 của Quận ủy Long Biên về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; Đảng uỷ phường đã chủ động khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng phương án thực hiện; đồng thời tuyên truyền, quán triệt Đề án 15-ĐA/QU của Quận uỷ tới các thành phần Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng phó các đoàn thể, cán bộ, công chức phường và Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng các chi hội, đoàn thể tổ dân phố. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định và kế hoạch “Thực hiện sát nhập tổ dân phố và sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố”; Đối với cấp phường số người hoạt động không chuyên trách trước khi sắp xếp là 11 sau khi sắp xếp là 07 người. Kinh phí bình quân mỗi tháng cho người hoạt động không chuyên trách: Trước khi sắp xếp 15.190.550đ; Hiện nay 14.542.400đ; Đối với tổ dân phố trước khi sắp xếp theo đề án là 22 tổ sau khi sắp xếp là 16 tổ; 13/13 tổ thực hiện theo mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận. Số TDP phải kiện toàn cấp ủy chi bộ, các chi hội đoàn thể sau sắp xếp theo Đề án 15 là 05. Tổng số người hoạt động không chuyên trách TDP  trước đề án là 88 người hiện nay là 48 người. Kinh phí bình quân mỗi tháng cho người hoạt động không chuyên trách: Trước khi sắp xếp 114.730.000đ; Hiện nay 75.692.000đ...

Tại hội nghị đã có 08 ý kiến phát biểu đóng góp xây dựng và hoàn thiện hơn cho đề án. Các ý kiến tập trung những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện như đối với Cán bộ phường công việc tăng lên quá nhiều so với phụ cấp tăng thêm; do kiêm nhiệm nên đảm nhiệm 2 nhiệm vụ, đặc thù khác nhau trong khi trình độ, thời gian có hạn; về mặt tâm lý chịu sự quản lý, phân công nhiệm vụ của 2 thủ trưởng khác nhau... tạo áp lực lớn; Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận: Công việc tăng lên quá nhiều so với phụ cấp; Phát sinh nhiều mâu thuẫn trong thực hiện công việc tại tổ dân phố; Tuổi cao, sức yếu, sau sáp nhập địa bàn rộng, số hộ tăng... hạn chế nhiều trong công tuyên truyền vận động. Mỗi quan hệ giữa Bí thư chi bộ kiêm nhiệm với các thành phần khác trong tổ dân phố; nhiều khác biệt giữa các tổ dân phố sáp nhập.

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu kiến nghị đề xuất quận ủy các giải pháp phù hợp đồng thời đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy và Đề án 15-ĐA/QU của quận ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố. Tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả cũng như tác động của đề án. Nắm chắc tình hình dư luận đội ngũ cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện Đề án để có giải pháp xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc; Thực hiện các chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp phường, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định và kịp thời. Kiện toàn kịp thời những chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố khi có sự thay đổi hoặc hoạt động không có hiệu quả.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí chủ tịch UBND phường báo cáo tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến 

Đồng chí bí thư Đảng ủy trả lời, tiếp thu các ý kiến và kết luận hội nghị