công tác đảng

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày đăng 18/01/2021 | 08:21  | Lượt xem: 64

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/QU, ngày 26/11/2020 của Quận uỷ Long Biên. Ngày 16/7/2020, tại Hội trường Trung đoàn 280 Đảng ủy phường tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 cho đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong đợt học tập,quán triệt Nghị Quyết lần này Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức làm 2 lớp, lớp 1 (gồm các Chi bộ 1, 2, 5, 7, 8, 11,12, 13, 14, 15) học tập vào buổi sáng, Lớp 2 (gồm các Chi bộ Công an, khối các Trường học và các Chi bộ 16, 17, 18, 19, 20, 22) nghe quán triệt vào lúc 14h00 chiều.

Tới dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đặng Đức Cường - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Lê Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Vũ Tiến Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Tham gia lớp học có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ phường, Trưởng, Phó các ngành đoàn thể, cán bộ chông chức, viên chức người lao động trong cơ quan phường, cấp ủy Chi bộ và hơn 900 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn phường Sài Đồng.

Hình thức học tập là nghe qua ghi hình đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết được trình chiếu tại hội nghị. Các đảng viên đã nghe đồng chí Bí thư Thành ủy truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025: Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề đã thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí khát vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng chí cũng đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố; đặc biệt là phân tích kỹ về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố…

Qua học tập, quán triệt Nghị quyết đã giúp các đảng viên của Đảng bộ phường Sài Đồng nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó, nâng cao nhận thức, cùng với Đảng bộ và Nhân dân toàn phường thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh tại hội nghị: