công tác đảng

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 20/02/2023 | 09:24  | Lượt xem: 370

Chiều ngày 17/2/2023, Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chí đạo có đồng chí Đinh Thị Thu Hương, Thường vụ quận ủy, phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, đồng chí Tăng Quang Huy, Quận ủy viên, Trưởng Ban kinh tế quận. Đại biểu phường có các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội phường, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo của Đảng ủy phường về sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ phường giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả Chương trình 01- CT/TU  của Thành ủy và Chương trình số 01- CrT/QU của Quận ủy giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 10/12/2020 của Đảng ủy thực hiện chương trình 02 của Quận ủy về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025” và Kết quả thực hiện Kế hoạch số 03, 04 ngày 10/10/2020 của Đảng ủy phường thực hiện chương trình 03 của Quận ủy và xây dựng phường văn minh đô thị trên địa bàn phường Sài Đồng giai đoạn 2020-2022.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận để làm sáng tỏ, phong phú thêm các báo cáo của Đảng ủy phường. Đó là tham luận “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên và vận động quần chúng”; Tham luận “Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Tham luận về “Phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng” và tham luận “Vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phường”. Đây là một số vấn đề có tính cấp bách và tính thời sự; nếu làm tốt những lĩnh vực này có ý nghĩa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng đảng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các ý kiến đều khảng định, nhất trí với các báo cáo của Đảng ủy, đồng thời đã phân tích cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn, nêu những cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm hay, những bài học quý từ thực tiễn các chi bộ và các bộ phận trong hệ thống chính trị  tại các chi bộ, đảng bộ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đinh Thị Thu Hương khẳng định: trong điều kiện khó khăn chung, Đảng bộ quận Long Biên nói chung và Đảng bộ phường Sài Đồng đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt thích ứng vượt qua những khó khăn của dịch bệnh; kinh tế tiếp tục phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ và Nhân dân phường đã đạt được trong 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ phường với hai khâu đột phá 10 chỉ tiêu lớn, cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn được đảm bảo, ổn định và giữ vững; hệ thống chính trị được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đội ngũ cán bộ công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” và số “tổ dân phố văn hóa” hằng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; 6/6 trường công lập trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chất lượng cao. Công tác quản lý TTĐT,TTXD trên địa bàn phường được duy trì đảm bảo; 5/7 tuyến phố trên địa bàn phường được công nhận “tuyến phố văn minh đô thị”; phường được công nhân  đạt chuẩn “phường văn minh đô thị” năm 2022 (sớm trước mục tiêu 3 năm).

Đồng chí thẳng thắn phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp so với Nghị quyết đại hội, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách. Đây là chỉ tiêu rất quan trọng, nó tác động hầu như đến việc thực hiện tất cả các mục tiêu khác. Nếu đạt được hầu hết các chỉ tiêu nhưng chỉ tiêu thu ngân sách không đạt thì coi như việc thực hiện Nghị quyết đại hội chưa hoàn thành. Đồng chí lưu ý các chỉ tiêu do Đại hội đề ra thì tuyệt đối không được điều chỉnh mà phải tìm mọi biện pháp để hoàn thành bằng được. Việc xếp hạng thi đua các đoàn thể, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường cần phát huy nội lực, những sáng kiến và cách làm hay, kinh nghiệm tốt, phải xây dựng được các mô hình tốt để các tác động thúc đẩy phong trào; Đảng ủy cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc việc điều chỉnh (nếu có) chỉ tiêu cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở đề xuất của một số đại biểu đã có ý kiến tại Hội nghị.

Việc kiểm điểm Ban chấp hành giữa nhiệm kỳ là nghiêm túc, đánh gía đầy đủ, chính xác các mặt công tác của BCH trong thời gian qua. Tập thể BCH, Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ và hệ thống chính trị. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại như việc lúng túng trong phòng chống dịch bệnh, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị. Chưa thực hiện kịp thời việc kiện toàn bổ sung ủy viên BCH; vai trò của các đồng chí thường vụ, Ban thường vụ có lúc, có việc thể hiện chưa rõ, thiếu quyết liệt; hoạt động của các đoàn thể chưa có sự bứt phá, mới chỉ ở mức trung bình, chưa có mô hình, cách làm sáng tạo v.v….

Đối với việc thực hiện nghị quyết đại hội từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tình hình trong nước và thế giới có những biến động khó dự báo, mang lại cho Đảng bộ những thuận lợi, những cơ hội nhưng cũng có những khó khăn, thách thức mới vì vậy BCH đảng bộ cần nắm bắt được những thuận lợi để khai thác và phát huy đồng thời chủ động lường hết những khó khăn, thách thức để xác định tư tưởng và quyết tâm vượt qua trở ngại. Đồng chí gợi ý 7 vấn đề cần tập trung, đặc biệt là những vấn đề sau: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng. Chủ động khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh, tranh thủ thời cơ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại - Dịch vụ. Tập trung cho công tác quản lý đô thị và sự phát triển đô thị theo quy hoạch; xây dựng các tuyến phố theo tiêu chí “Văn minh đô thị”, “ tuyến phố kiểu mẫu”. Huy động tối đa các nguồn lực để phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao theo hướng xã hội hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường vụ quận ủy, phó Chủ tịch UBND quận và kết luận hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay  đến hết nhiệm kỳ cần tập trung vào một số nội dung: Đảng ủy phường cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các giải pháp cụ thể hơn nữa nhằm khắc phục những tồn tại, nêu rõ trách nhiệm từng cá nhân có liên quan, tránh tình trạng chung chung. Đồng chí tiếp thu ý kiến chỉ đạo - không điều chỉnh các chỉ tiêu đại hội mà cần đánh giá đúng tình hình để đưa ra các giải pháp thực hiện. Về công tác xây dựng đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo theo Chương trình 01 của Quận ủy, Kế hoạch 01 của Đảng ủy trọng đó cần tập trung công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên theo các đề án của Thành ủy, Quận ủy; triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị cấp trên với các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy và dấu hiệu vi phạm; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, trọng tâm trong thời gian tới là thực hiện duy trì nếp sống văn minh đô thị, giữ vững danh hiệu “phường văn minh đô thị” và công tác giải phóng mặt bằng. Một số nội dung trọng tâm: trước mắt, năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ với quyêt tâm chính trị lập nhiều thành tích chào mừng 20 năm thành lập Quận; thực hiện tốt kế hoach duy trì “Phường văn minh đô thị”; tập trung công tác vận động và thực hiện giải phóng mặt bằng dự án ngõ 53 và dự án đường phố Vũ Xuân Thiều; đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ quốc phòng.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ là một hội nghị có chất lượng và thành công tốt đẹp. Có được sự thành công này là do BCH đã chuẩn bị đầy đủ và chu đáo các báo cáo phục vụ hội nghị; các chi bộ đã tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu và chuẩn bị những tham luận có chất lượng, đề xuất với Đảng bộ những giải pháp tích cực; các đại biểu đã chú ý lắng nghe và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên, thống nhất cao với các nội dung và diễn biến của Hội nghị. Chúng ta đều có quyền hy vọng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực của toàn đảng bộ, sự gương mẫu, sáng suốt của tập thể BCH đảng bộ và người đứng đầu nhất định đảng bộ sẽ hoàn thành trọn vẹn các  chỉ tiêu đại hội đề ra./.

Một số ảnh tại Hội nghị:

Nguồn: Đ/c Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư chi bộ TDP 14