công tác đảng

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
Ngày đăng 23/04/2021 | 12:43  | Lượt xem: 124

Sáng 22/4, Đảng  ủy phường Sài Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của thành ủy Hà Nội khóa XVII. Tham dự lớp học với Đảng bộ phường Sài Đồng có đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy phụ trách phường. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Quận ủy viên theo dõi phường. Đại biểu phường có đồng chí Đặng Đức Cường – Bí thư Đảng ủy phường; Đồng chí Lê Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Đồng chí Vũ Tiến Hưng - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; Đồng chí Phạm Tiến Vinh – UVBTV – Chủ tịch UB MTTQ; Đồng chí Trung tá Hoàng Đình Nam – UVBTV- Trưởng Công an phường. Cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ phường và trưởng các ngành, đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể đảng viên là cán bộ, chuyên môn của phường. Dự hội nghị còn có các đồng chí là Cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Sài Đồng; các đồng chí trong Ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn.

Chương trình nội dung học tập diễn ra 1,5 ngày. Trong ngày 22/4/2021, từ 08h30 - 09h30 triển khai Chương trình số 01: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”. Từ 09h45-11h30, triên khai Chương trình công tác số 04: “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Chương trình công tác số 10: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Buổi chiều, từ 13h30-15h30 Chương trình công tác số 02: “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”. Chương trình công tác số 05: “Đẩy mạnh công tác quy hoạch; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Từ 15h45-16h45, Chương trình công tác số 09: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”. Ngày 23/4/2021, từ 08h00 - 09h30 Chương trình công tác số 03: “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Chương trình công tác số 08: “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”. Từ 10h00-11h30, Chương trình công tác số 06: “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”. Chương trình công tác số 07: “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Hình ảnh tại Hội nghị

Tại hội nghị học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy lần này, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình trực tiếp là báo cáo viên, quán triệt nội dung của từng chương trình. Nội dung 10 chương trình công tác bao phủ tất cả các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Mỗi chương trình có mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp riêng, nhưng có mối quan hệ biện chứng với nhau, kết quả của chương trình này tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới chương trình kia và ngược lại. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị của thành phố tổ chức thực hiện. Đồng thời, tạo điều kiện để Nhân dân đồng thuận ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Vì vậy, sau 1,5 ngày được học tập, quán triệt cán bộ Đảng viên được tham gia cảm thấy vô cùng vui mừng và phấn khởi vì nhiều nội dung hướng tới cơ sở và chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của người dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Chính quyền.