công tác đảng

Ban chấp hành Đảng bộ phường Sài Đồng họp phiên thường kỳ tháng 6/2021
Ngày đăng 29/06/2021 | 14:17  | Lượt xem: 371

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, chiều ngày 28/06/2021, tại phòng họp A3 - Trụ sở cơ quan phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Đồng họp phiên thường kỳ tháng 6/2021 thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 6/2021, duyệt 02 hồ sơ kết nạp đảng viên mới, 02 hồ sơ chuyển đảng chính thức, xin ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch thực hiện các chương trình của Thành ủy và Quy chế hoạt động của UBND phường.

Trong tháng 6/2021, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng: Tổ chức kỳ họp HĐND quyết toán ngân sách năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và thực hiện các nhiệm vụ liên quan mô hình chính quyền đô thị. Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn phường. Tổ chức phát động cao điểm toàn dân quyên góp, ủng hộ quỹ vắc xin. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được duy trì. Hoàn thành thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường Sài Đồng, nhiệm kỳ 2012-2026. Đề xuất Quận ủy khen thưởng thực hiện mô hình dân vận khéo có hiệu quả. Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT đảng ủy 6 tháng đầu năm.

Hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7:

- Tổ chức học tập Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ (với hình thức phù hợp). Lãnh đạo tổ chức tốt việc kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

- Triển khai thực hiện thí điểm chính quyền quyền đô thị từ 01/7/2021 (Nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ theo Công văn 339-CV/QU, ngày 25/6/2021 của Quận ủy).

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn phường. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cấp.

-  Chỉ đạo UBND tập trung rà soát, triển khai kế hoạch thu thuế đất phi nông nghiệp, thuế ngoài quốc doanh; Rà soát các tiêu chí, đề xuất các giải pháp hoàn thành các tiêu chí phường văn minh đô thị; Tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên; Báo cáo Đảng ủy công tác quản lý đất công; Tham mưu Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường.

- Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp đối với các nhà trường; Thực hiện tốt việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học tại trường THCS Sài Đồng theo kế hoạch quận.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 (tùy theo diễn biến dịch bệnh tổ chức hình thức phù hợp). Đảng ủy, UBKT đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch quý III năm 2021.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Dự thảo kế hoạch thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; Dự thảo quy chế hoạt động của UBND phường. Giao cho Ban Thường vụ đảng ủy, UBND phường hoàn thiện văn bản, ký ban hành. Thông qua hồ sơ kết nạp đảng đối với 02 quần chúng và hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức đối với 02 đảng viên dự bị.