công tác đảng

Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Sài Đồng năm 2021
Ngày đăng 08/10/2021 | 21:06  | Lượt xem: 231

Ngày 07/10/2021, Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2021

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Long Biên.

Trong những tháng đầu năm 2021, tuy tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp tuy nhiên Cấp Ủy, Chính quyền phường Sài Đồng đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng – Chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị đã có 18 ý kiến bằng phiếu ý kiến và 3 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chính quyền địa phương; tình hình triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, vấn đề về tổ covid cộng đồng, tổ dân phố trên địa bàn phường và các nội dung nhân dân  phường quan tâm.

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, nghiêm túc tiếp thu và giải trình trao đổi làm rõ đối với những ý kiến chất vấn, kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường, một số ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền được lãnh đạo Đảng chính quyền phường tiếp thu, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trong những năm qua việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn được Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, qua hội nghị đối thoại đã góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong đời sống Nhân dân. Vì vậy hội nghị đối thoại của phường Sài Đồng lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng để cấp ủy, chính quyền phường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đối thoại dân chủ với Nhân dân. Qua đó, không chỉ giải tỏa được những băn khoăn của người dân, đồng thời, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền sát hơn với nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền biết lắng nghe, phục vụ nhân dân, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân./.

Một số hình ảnh tại hội nghị: