công tác đảng

Khối vận Đảng ủy tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
Ngày đăng 13/08/2020 | 15:02  | Lượt xem: 82

Sáng ngày 13/8/2020, tại phòng họp A3, Khối vận Đảng ủy phường Sài Đồng họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020.

Đồng chí Lê Thị Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy phường – Trưởng khối vận Đảng ủy chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Khối vận Đảng ủy phường.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hiền - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng khối vận Đảng ủy cho biết: Trong tháng 7/2020, Khối vận Đảng ủy đã bám sát vào Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, thường xuyên phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả, việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nhất là trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng , chính sách của Nhà nước. Nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 211 gắn với chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh- Sạch – Đẹp – Văn minh”  và  bộ quy tắc ứng xử. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Cụ thể trong tháng 7, Đảng ủy chỉ đạo UBND – MTTQ – khối dân vận, Tổ Dân vận và hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền ĐH hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo MTTQ phối hợp với UBND vận động các ban ngành đoàn thể, tổ dân vận tổ dân phố, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham mưu tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường nhân dịp 73 năm ngày thương binh liệt sỹ; Tham mưu chỉ đạo UBND phường tập trung thu ngân sách, trọng tâm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tham mưu Đảng uỷ chỉ đạo HĐND – MTTQ tăng cường giám sát UBND thực hiện kỷ cương hành chính, TTXD; TTĐT; VSMT; VSATTP...

Cũng trong tháng 7/2020 các tổ dân vận tổ dân phố đã thực thiện tốt công tác tuyên truyền vận động, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể CT – XH phường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý đô thị, TTXD và VSMT ở các khu dân cư. Tuyên truyền thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh trên địa bàn phường. Thực hiện tốt chủ đề của quận và phường “ Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – Văn minh”.

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong các tháng cuối năm 2020 cụ thể như: Một số hộ nhân dân còn đổ rác chưa đúng giờ, đúng nơi quy định. Việc tuyên truyên quy chế dân chủ ở cơ sở và 6 quy chế dân chủ do quận ban hành chưa thực sự đổi mới còn chung chung.

Tại hội nghị đã có 03 ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Khối vận Đảng ủy theo kế hoạch tháng 7; những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Hiền - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Trưởng khối vận Đảng ủy phường ghi nhận những kết quả đạt được của Khối vận Đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ tháng 7 và đề nghị Khối vận Đảng ủy tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 8/2020 như sau:

1. Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo UBND – MTTQ tiếp tục tuyên truyền ĐH đảng các cấp;

2. Các tổ Dân vận  tổ dân phố tăng cường tuyên tuyền, vận động Nhân dân thực hiện KH số 211 gắn với chủ đề “ Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”  và Bộ quy tắc ứng xử trong cộng đồng dân cư.        

3. Mặt trận tổ quốc, và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp tuyên truyền vận động, giám thực hiện KH số 211 gắn với “ Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”.          

4. Tiếp tục tuyên truyền các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường phòng chống dịch mùa hè.

5. Tiếp tục vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt 6 QCDC trong loại hình mới.