công tác đảng

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân” tại các điểm cầu phường Sài Đồng
Ngày đăng 09/02/2023 | 09:38  | Lượt xem: 320

Sáng ngày 08/2/2023, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân”.

Đây là lớp học thực hiện theo Kế hoạch số 165-KH/QU, ngày 27/1/2023 của Quận ủy; được tổ chức theo hình thức kết hợp vừa trực tiếp vừa trực tuyến cho 6.676 cán bộ, đảng viên tại 96 điểm cầu tại tất cả các Đảng bộ và chi bộ trong toàn quận. Hội nghị đã được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp lý luận, nguyên PCT Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề.

Tại phường Sài Đồng, ngoài điểm cầu Văn phòng Đảng ủy còn có 6 điểm cầu tại các trường học trong phường. Tại điểm cầu Văn phòng Đảng ủy phường có các đồng chí chí Đảng ủy viên BCH Đảng bộ phường, các đồng chí Trưởng Ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội cùng các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận các tổ. Ngay từ lúc 8 giờ 15 (trước giờ học 15 phút) các thành phần tham dự đã có mặt đông đủ.

Sau lời phát biểu khai mạc và giới thiệu đại biểu của đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Hoàng Chí Bảo đã trình bày toàn bộ nội dung học tập của chuyên đề. Trong suốt thời gian liên tục hơn hai giờ rưỡi, Báo cáo viên đã đem đến cho tất cả những người tham dự một không khí lớp học thật đặc biệt. Người nói như một cây từ điển sống, từng câu chuyện kể vừa giản dị, vừa dễ hiểu, vừa hấp dẫn, vừa logic liên kết các nội dung của chuyên đề. Đồng chí đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác dễ nghe mà xúc tích, mà lắng đọng. Trong lúc giảng bài đã có lúc giọng báo cáo viên như nghẹn lại khi kể những câu chuyện về Bác- lúc nào cũng một lòng luôn luôn vì nước, vì dân. Cái tư tưởng ấy đã luôn đi theo trong suốt cuộc đời Bác cho đến khi Người trút hơi thở cuối cùng, làm cho người nghe thật xúc động từng bước thêm hiểu rõ Tư tường Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân, Đạo đức Hồ Chí Minh về về chăm lo đời sốngNhân dân, Phong các Hồ Chí Minh về về chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí báo cáo viên vẫn tiếp tục dùng theo lối kể chuyện xen với phân tích các đề mục nội dung chuyên đề để nói về chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp chăm lo đời sồng Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh: Cần có chủ trương đúng, cụ thể và trực tiếp có tác động đến nâng cao đời sống người dân. Muốn vậy phải tiếp tục hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội phù hợp với qúa trình phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức cung cấp các dịch vụ thiết yếu và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách - xã hội, cho các vùng sâu, vùng xa. Cần phải bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật….

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Dân làm gốc”, xây dựng chương trình kế hoạch, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, chăm lo đời sồng Nhân dân trong các ngành, địa phương, đơn vị…

Đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần chủ động tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, phát huy sức dân, huy động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của Nhân dân; nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong Nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo; tiền phong gương mẫu, có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm cao nhất. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn và hiệu quả. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài. Nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống độc đoán, chuyên quyền. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với Nhân dân.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ. Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng và Nhà nước phát động. Làm gương và giúp đỡ Nhân dân xóa đói giảm nghèo. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tự giác thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện lời dạy của Chủ tịch  Hồ Chí Minh “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”. Gương mẫu thực hiện tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; sẵn sàng hy sịnh lợi ích cá nhân vì lợi ich của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Về đạo đức, lối sống, tác phong phải nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong các tổ chức, cơ quan đơn vị công tác và nơi cư trú”. Quan hệ với Nhân dân phải “Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền …

Là người đảng viên khi được tham dự lớp học trên, ai cũng thấy đây là dịp để đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm bắt thêm những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân; cập nhật thông tin thời sự nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vận dụng cụ thể hóa vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở từng đảng bộ và địa phương. Lớp học này sẽ được tiếp tục triển khai đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong Quận.

Liên hệ với chủ đề năm 2023 của Quận Long Biên “Chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống Nhân dân, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận”, mới thấy Quận ủy đã sáng suốt và đúng đắn trong việc lựa chọn chủ đề của năm, vừa phù hợp với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” vừa là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và Nhân dân trong năm 2023 và thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận.

Với việc chuẩn bị nội dung chương trình và mở lớp học lần này của Quận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân càng hiểu thêm sự vĩ đại trong tư tưởng, đạo đức, tác phong và sự nghiệp cách mạng của Bác, càng thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; đặc biệt càng tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta đã khởi xướng và đang tiến hành./.

Một số hình ảnh tại Quận,Phường và các trường học tại Sài Đồng:

Nguồn:Nguyễn Huy Hoàng