công tác đảng

Phường Sài Đồng tổ chức sinh hoạt chính trị về cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng 15/05/2023 | 11:00  | Lượt xem: 32

Sáng ngày 13/5/2023 Đảng bộ phường Sài Đồng tổ chức sinh hoạt chính trị về cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dự hội nghị có đồng chí Dương Đình Tình – QUV, Bí thư Đảng uỷ phường, các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ phường và 700 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Đồng chí PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm báo cáo viên tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/QU, ngày 11/4/2023 của Quận ủy Long Biên về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng uỷ phường Sài Đồng tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tuyên truyền về nội dung cuốn sách nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này. Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Với hơn 620 trang, cuốn sách có ba phần. Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài tổng quan “Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”; 4 bài phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; nội dung phát biểu kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo do đồng chí làm Trưởng ban.

Phần thứ hai với tiêu đề “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” gồm 14 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng từ những năm đầu đổi mới (1986) đến nay và 8 bài về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có những bài được viết từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước.

Phần thứ ba là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và các chính khách, học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đó, việc quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hết sức cần thiết. Đảng viên phường Sài Đồng phấn khởi, đồng tình ủng hộ và đón nhận nội dung cuốn sách nhận thức, tư duy, trí tuệ, sự kiên định cũng như bản lĩnh của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội.

Sau hội nghị sinh hoạt chính trị giới thiệu về cuốn sách của Tổng bí thư, đảng uỷ phường yêu cầu các chi bộ triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên và nhân dân từng chi bộ./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm báo cáo viên tại hội nghị