đường dây nóng

  1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: Đ/c Vũ Tiến Hưng – SĐT: 0912.734.558

+ Trưởng bộ phận Một cửa: Nguyễn Thị Hồng Nhung – SĐT: 0989.604.658

+ Số điện thoại đường dây nóng: 024.38759534 máy lẻ 111

  1. Địa chỉ Email:

+ Phường Sài Đồng: psd_longbien@hanoi.gov.vn

+ Thủ trưởng cơ quan: vutienhung_longbien@hanoi.gov.vn

+ Trưởng bộ phận Một cửa: nguyenthihongnhung_psd_longbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức)!