GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung về phường Sài Đồng (08/05/2015 00:00:00)

Tên đơn vị: Đảng ủy - UBND - UB MTTQ phường Sài Đồng - Địa điểm: Số 559 đường Nguyễn Văn Linh- quận Long Biên - Hà Nội - Số điện...

Các đơn vị hiệp quản

TỔ CHỨC BỘ MÁY