hoạt động khối chính quyền

Kết quả công tác PC dịch ngày 24/8 trên địa bàn phường Sài Đồng
Ngày đăng 24/08/2021 | 17:52  | Lượt xem: 57

Thực hiện công điện 19 của UBND thành phố Hà nội ngày 21/8/2021 về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Kết quả ngày 24/8: UBND phường duy trì tổng số chốt kiểm soát trên địa bàn phường: 77 trong đó: Chốt phường lập: 06, lực lượng trực 240 người/3ca/ ngày, chốt tổ: 71 (trong đó chốt mềm có người trực: 08, chốt cứng không có người trực: 52, số chốt được dỡ bỏ: 0. Duy trì 16 tổ Covid cộng đồng, có 16 lượt giám sát, đã lập các chốt cứng tại các ngõ, tuyên truyền người dân không ra đường khi không cần thiết. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định PCD đối với công ty, doanh nghiệp trên địa bàn (mới/luỹ tích): 4/34 trường hợp; Đình chỉ hoạt động đối với (mới/luỹ tích): 0/2 cơ sở; yêu cầu đơn vị khắc phục vi phạm (mới/luỹ tích): 0/2 cơ sở. F1 mới/lũy tích: 0/10; F2 mới/lũy tích: 0/63. Tặng 0/650 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng Covid. Cấp mã QR cho 0/40 Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Rà soát, xét duyệt 77 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định 68. Xử phạt đối với 04 trường hợp với số tiền 8 triệu đồng; số tiền phạt (mới/luỹ tích): 4/119 triệu.

Tại các chợ dân sinh người dân thực hiện nghiêm quy định đi chợ theo thẻ được phát và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ban quản lý chợ kiểm soát 313/18.251 người vào chợ. Trạm y tế tiêm 0 trường hợp: 0/3.095 mũi. Các công trình xây dựng thực hiện dừng thi công theo chỉ đạo của thành phố.

Danh sách xử phạt ngày 24/8:

 

TT

Họ và tên

 

Địa chỉ

Điện thoại

Nội dung xử phạt

Số tiền

xử phạt

Ghi chú

1

Nguyễn Sỹ Lương

Tổ 29 – Thượng Thanh

 

Ra đường không có lý do

2.000.000đ

 

2

Lê Quang Triệu

Tổ 12 – Sài Đồng

 

Ra đường không có lý do

2.000.000đ

 

3

Nguyễn Trung Tuyến

Phố Trạm – Long Biên

 

Ra đường không có lý do

2.000.000đ

 

4

Nguyễn Thị Trang

Tổ 16 – Long Biên

 

Ra đường không có lý do

2.000.000đ

 

5

 Nguyễn Thị Châm

Phường Long Biên

 

Ra đường không có lý do

1.000.000đ

DS xử phạt ngày 22/8

 

 

 

 

 

9.000.000đ