hoạt động khối chính quyền

Kết quả công tác PC dịch ngày 1/9 trên địa bàn phường Sài Đồng
Ngày đăng 02/09/2021 | 17:30  | Lượt xem: 164

Thực hiện công điện 19 của UBND thành phố Hà nội ngày 21/8/2021 về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Kết quả ngày 1/9: UBND phường duy trì tổng số chốt kiểm soát trên địa bàn phường: 77 trong đó có 06 chốt do UBND phường lập và 71 chốt do tổ dân phố lập với 08 chốt mềm có người trực và 52 chốt cứng. Duy trì 16 tổ Covid cộng đồng, có 16 lượt giám sát, đã lập các chốt cứng tại các ngõ, tuyên truyền người dân không ra đường khi không cần thiết. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định PCD đối với công ty, doanh nghiệp trên địa bàn (mới/luỹ tích): 4/34 trường hợp; Đình chỉ hoạt động đối với (mới/luỹ tích): 0/2 cơ sở; yêu cầu đơn vị khắc phục vi phạm (mới/luỹ tích): 0/2 cơ sở. Có 03/03 đơn vị thuộc TW, TP đã chấp hành cam kết về phòng chống dịch với địa phương. F1 mới/lũy tích: 0/10; F2 mới/lũy tích: 0/63. Tặng 0/660 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng Covid. Cấp mã QR cho 0/40 Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Rà soát, xét duyệt 0/86 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định 68. Xử phạt đối với 05 trường hợp ra đường khi không có việc cần thiết số tiền phạt 5 triệu đồng.

Tại các chợ dân sinh người dân thực hiện nghiêm quy định đi chợ theo thẻ được phát và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ban quản lý chợ kiểm soát 165 người vào chợ. Các công trình xây dựng thực hiện dừng thi công theo chỉ đạo của thành phố.

Danh sách xử phạt ngày 1/9:

 

TT

Họ và tên

 

Địa chỉ

Điện thoại

Nội dung xử phạt

Số tiền

xử phạt

Ghi chú

1

Nguyễn Quang Huy

Văn Đức – Gia Lâm

 

Ra đường không có lý do

1.000.000đ

 

2

Trần Quốc Đạt

Lý Nhân – Hà Nam

 

Ra đường không có lý do

1.000.000đ

 

3

Nguyễn Đức Huy

Ngọc Lâm – Long Biên

 

Ra đường không có lý do

1.000.000đ

 

4

Dương Đức Hiếu

Dương Xá – Gia Lâm

 

Ra đường không có lý do

1.000.000đ

 

5

Nguyễn Hồng Hanh

Việt Hưng – Long Biên

 

Ra đường không có lý do

1.000.000đ

 

6

Tổng

 

 

 

5.000.000đ