hoạt động khối chính quyền

Phường Sài Đồng thực hiện kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC ngay từ những ngày đầu năm 2022
Ngày đăng 14/01/2022 | 14:36  | Lượt xem: 89

Phường Sài Đồng Thực hiện các nội dung của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Văn bản số 46/UBND-NC ngày 07/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy,

Ngày 12/01/2022, UBND phường Sài Đồng phối hợp với Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Long Biên thực hiện tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn phường. Tham gia tổ công tác kiểm tra có đồng chí Thượng úy Hoàng Thị Ngọc Trâm, đại diện Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Long Biên và đồng chí Hồ Việt Phúc – PCT UBND phường Sài Đồng tham dự.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tại 02 vị trí là Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Hằng Thuần và Cửa hàng kinh doanh gas Đức Cương.

Tổ công tác kiểm tra Cơ sở Cửa hàng Bách hóa Hằng Thuần

Tại hộ gia đình ở kết hợp kinh doanh gas Đức Cương, đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ cho tổ công tác:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01N8000254/KD

- Giấy đủ điều kiện ANTT số 0259/GCN-CALB4

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng số 05/GCNĐK-UBND, ngày 26/7/2018.

- Giấy chứng  nhận đủ điều kiện về PCCC số 14/ĐK-PCCC, 17/4/2012

- Quyết định thành lập BCH PCCC của cơ sở, quyết định thành lập đội PCCC cơ sở; Quyết định ban hành nội quy, quy định về PCCC và các quy định kèm theo; thống kê thiết bị, phương tiện PCCC tại cơ sở.

- Phương án chữa cháy của cơ sở theo mẫu PC11, thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an.

- Phương án cứu nạn cứu hộ của cơ sở theo mẫu 04, nghị định 83/2017/NĐ-CP.

- Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ của đội viên đội PCCC cơ sở.

- Biên bản rút kinh nghiệm thực tập phương án chữa cháy nội bộ năm 2020.

Tại Cửa hàng kinh doanh bách hóa tổng hợp Hằng Thuần, Tại thời điểm kiểm tra cơ sở đã xuất trình hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC cơ sở để phục vụ công tác kiểm tra an toàn PCCC gồm:

- Quyết định thành lập BCH PCCC của cơ sở, quyết định thành lập đội PCCC cơ sở; Quyết định ban hành nội quy, quy định về PCCC và các quy định kèm theo; thống kê thiết bị, phương tiện PCCC tại cơ sở.

- Phương án chữa cháy theo mẫu PC17, Nghị định 136/2020/NĐ-CP

- Phương án cứu nạn cứu hộ mẫu số 04, Nghị định 83/2017/NĐ-CP

Tồn tại:

-Cơ sở không xuất trình được các hồ sơ biên bản thực tập phương án chữa cháy nội bộ, giấy chứng nhận huấn luyện PCCC, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022, giấy đo điện trở chống sét.

- Kiểm tra phương tiện PCCC:

+ Hệ thống báo cháy tự động: chưa được trang bị.

+ Hệ thống chữa cháy trong nhà: chưa được trang bị.

+ Đèn EXIT và đèn chiếu sáng sự cố: chưa được trang bị.

   Để đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2022, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy phạm phát luật PCCC hiện hành của cơ quan nhà nước. Tổ công tác đề nghị cơ sở tổ chức thực hiện tốt các vấn đề sau:

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 3 điều 5 Luật PCCC năm 2001 và khoản 2 điều 1 Luật sửa đôi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013.

- Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại điều 20 Luật PCCC năm 2001; Điều 05 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Yêu cầu: Duy trì thường xuyên.

- Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt , thường xuyên vệ sinh các trang thiết bị điện sử dụng tại cơ sở. Định kỳ kiểm tra hệ thống, thiết bị điện kịp thời phát hiện hư hỏng và kịp thời thay thế nhằm đảm bảo an toàn điện và an toàn PCCC. Yêu cầu: duy trì thường xuyên

- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2022, huấn luyện, cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho thành viên đội PCCC cơ sở. Yêu cầu: thực hiện trước 15/6/2022

Qua kiểm tra rà soát, tổ công tác đã yêu cầu các đơn vị khắc phục các lỗi vi phạm đồng thời UBND phường sẽ Lập văn bản báo cáo, đề xuất UBND quận công an quận xem xét các lỗi mà các đơn vị cố tình không khắc phục./.