hoạt động khối chính quyền

UBND phường Sài Đồng thành lập BCĐ 06 và triển khai kế hoạch, quy chế làm việc của Ban chỉ đạo
Ngày đăng 19/04/2022 | 13:30  | Lượt xem: 66

Thực hiện QĐ 1660/QĐ-UBND quận Long Biên ngày 15/4/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo 06 ứng dụng công nghệ thông tin; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ.

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 18/4/2022, UBND tổ chức Hội nghị công bố thành lập Ban chỉ đạo 06 ứng dụng công nghệ thông tin. Chủ trì hội nghị là đồng chí Chủ tịch UBND phường Sài Đồng - trưởng ban chỉ đạo Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ thành phần dự hội nghị gồm cán bộ công chức phường, Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố. Tại hội nghị Đồng chí Vũ Tiến Hưng trưởng ban đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên: Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn phường;  Chỉ đạo, hướng dẫn, kim tra, đôn đc các thành viên Tổ dân phố t chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường Sài Đồng bảo đảm đúng quy định;  Xây dựng nội dung, chương trình công tác triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường Sài Đồng phù hp các điều kiện và quy định pháp luật trong tng giai đoạn. Chỉ đạo các thành viên Tổ dân phố tổ chức triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Hoàng Đình Nam - trưởng công an phường, phó trưởng ban thường trực tuyên truyền cho Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện đề án 06 cùng toàn thể người dân trên địa bàn phường. Lộ trình từ ngày 18/4/2022- 30/4/2022 làm cho lứa tuổi sinh năm 2007, 2004 ( Học sinh thi hết cấp và thi đại học), tiếp theo là các Cán bộ, và toàn dân trên địa bàn phường

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Hưng Chủ tịch UBND trưởng ban chỉ đạo giải đáp các ý kiến như Đề nghị tập huấn hoặc đề nghị Công an sắp lịch để công dân không phải chờ đợi lâu.

Nguồn: Nguyễn Thị Yến