hoạt động khối chính quyền

Giao ban BCĐ mô hình cơ quan điện tử BBT tin bài phường Sài Đồng tháng 3 triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022
Ngày đăng 28/04/2022 | 14:26  | Lượt xem: 59

Chiều ngày 28/4/2022 , Đảng ủy – UBND phường Sài Đồng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường, hoạt động của các ban biên tập tin bài.

Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Đức Cường thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, ban biên tập (BBT) tin bài.

Tại hội nghị đồng chí trưởng ban biên tập đã đánh giá nhận xét kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4. Trong  tháng 3/2022 các phần mềm hoạt động ổn định. 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng thành thạo các phần mềm, thường xuyên gửi và nhận tài liệu qua mail công vụ. Các ban biên tập mô hình cơ quan điện tử, đài truyền thanh đã tích cực trong việc viết tin bài cũng như đôn đốc cộng tác viên tham gia viết tin bài. Cụ thể kết quả như sau: Trong tháng 3 đã thực hiện đăng tải 02 tin hoạt động, 02 bài chuyên sâu trên cổng thông tin điện tử quận, đăng tải 16 tin hoạt động và 04 bài viết chuyên sâu trên Cổng thông tin điện tử phường.

Kết luận hội nghị đồng chí trưởng  ban yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát theo các tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, khai thác cập nhật văn bản theo đúng thời gian quy định và nhanh chóng khắc phục những tồn tại đồng chí thường trực BCĐ đã nêu trên trước ngày 30/04/2022 của cả hai khối Đảng – đoàn thể và UBND phường. Tăng cường công tác biên tập tin bài, khích lệ tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản viết tin bài và gửi đăng trên trang thông tin điện tử phường, đài truyền . Mỗi tháng có tối thiếu 01 bài chuyên sâu về gương người tốt, việc tốt gửi lên phòng nội vụ quận. Đăng tải kịp thời các văn bản vào các chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, “ Văn bản chính sách”, “Chỉ đạo điều hành khi có văn bản mới. Giao đồng chí cán bộ CNTT, cán bộ văn phòng Đảng ủy tiếp tục rà soát giúp đỡ khối đoàn thể trong ứng dụng CNTT. Kiện toàn lại BCĐ, BBT khi có thay đổi về nhân sự trong tháng 5/2022. Trong tháng 4 các bộ phận chuyên môn đã tích cực viết bổ sung tin hoạt động,  bài chuyên sâu đáp ứng tiêu chí của Quận.  Yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo mô hình cơ quan điện tử phường tiếp tục rà soát và hoàn thiện các chuyên mục theo tiêu chí mới của quận.