hoạt động khối chính quyền

Họp triển khai diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của phường Sài Đồng năm 2022
Ngày đăng 30/06/2022 | 16:35  | Lượt xem: 64

Chiều ngày 30/6/2022 Đảng uỷ phường Sài Đồng họp triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của phường Sài Đồng năm 2022.

Chủ trì hội nghị là đồng chí Đặng Đức Cường – Bí thư Đảng uỷ phường, tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Hưng – Phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND phường, đồng chí Lê Thanh Tùng – Chỉ huy trưởng quân sự phường cùng các đồng chí có tên trong quyết định thành lập ban tổ chức diễn tập chiến đấu trong  khu vực phòng thủ phường.

Thực hiện chỉ đạo của quận uỷ Long Biên đối với  nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Căn cứ kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của UBND quận. Ngày 30/5/2022 UBND phường Sài Đồng ban hành kế hoạch số 01 về diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của phường Sài Đồng năm 2022 nhằm mục đích hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền; trình độ tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, Công an phường, khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân khi xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh, làm cơ sở vận dụng có hiệu quả trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ sở. Với yêu cầu tổ chức diễn tập phải chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ chu đáo, đúng nội dung, thời gian, phương pháp diễn tập khoa học, phù hợp sát với tình hình thực tế của địa phương, tránh phô trương hình thức. Bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt, đúng thứ tự, cương vị nội dung và chức trách, quản lý sử dụng tài liệu đúng nguyên tắc bảo mật. Xác định nội dung diễn tập phù hợp, gắn sát với thực tế địa bàn; làm tốt công tác chuẩn bị con người, văn kiện, kế hoạch, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, hội trường, thao trường để phục vụ cho diễn tập. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể của phường để tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổ chức nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao.

Để đạt được những mục đích và yêu cầu nêu trên đồng chí Đặng Đức Cường – Bí thư Đảng uỷ phường yêu cầu các ngành đoàn thể căn cứ kế hoạch của phường xây dựng kế hoạch phối hợp cho ngành mình báo cáo đồng chí trưởng ban tổ chức diễn tập phê duyệt, đồng thời yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập nghiên cứu tài liệu được phát, tham dự đầy đủ các buổi họp phân công nhiệm vụ để phối hợp thực hiện tốt kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của phường Sài Đồng năm 2022.

Hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Đặng Đức Cường - Bí thư đảng uỷ phường triển khai hội nghị

Đồng chí Lê Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng quân sự phường triển khai nội dung diễn tập