hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ X
Ngày đăng 22/07/2020 | 17:54  | Lượt xem: 35

Ngày 21/7/2020, Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng, gồm 27 ông (bà), đã có cuộc tiếp xúc sau kỳ họp thứ 10 – HĐND phường với đại diện cử tri 16 tổ dân phố trên địa bàn. Có 115 đại biểu cử tri đã đến dự đông đủ.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND phường đã Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 10 - HĐND phường. Theo đó, ngày và 25 tháng 6 năm 2020, Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10. Kỳ họp đã đánh giá toàn diện đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2020 của phường; thảo luận, phân tích, xem xét, quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Kỳ họp đã thông qua 6 văn bản, báo cáo, 01 tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND huyện; 02 báo cáo của các ban HĐND; Kết thúc kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua Nghị quyết kỳ họp với một số nội dung quan trọng.

Trước khi diễn ra kỳ họp, HĐND phường đã tổ chức tiếp xúc cử tri, qua tiếp xúc đã tổng hợp được 21 ý kiến, kiến nghị và chuyển các cơ quan, ngành chức năng trả lời, giải quyết.

Tại hội nghị, cử tri nêu lên một số vấn đề bức xúc, những giải quyết chưa được thỏa đáng với mong mỏi của cử tri tại địa phương như:  tình trang thoát nước tại một số tổ dân phố, vệ sinh môi trường tại các chợ dân sinh và trật tự văn minh đô thị.

Thay mặt các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân, bà Lê Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND phường yêu cầu lãnh đạo địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên lắng nghe những ý kiến kiến nghị, vướng mắc, bức xúc của người dân để tìm giải pháp tháo gỡ, giải quyết. Về phía HĐND phường sẽ xem xét để ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ngành chức năng giải quyết các ý kiến, nguyện vọng hợp lý, chính đáng của cử tri trong thời gian tiếp theo.

 Toàn cảnh buổi tiếp xúc: