hoạt động khối chính quyền

Giao ban BCĐ mô hình cơ quan điện tử BBT tin bài phường Sài Đồng tháng 3 triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021
Ngày đăng 25/03/2021 | 11:24  | Lượt xem: 59

Chiều ngày 24/03/2021 , Đảng ủy – UBND phường Sài Đồng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường, hoạt động của các ban biên tập tin bài.

Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Đức Cường thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, ban biên tập (BBT) tin bài.

Tại hội nghị đồng chí trưởng ban biên tập đã đánh giá nhận xét kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường tháng 03, triển khai, định hướng nhiệm vụ tháng 4. Trong  tháng 3/2021 việc thực hiện mô hình cơ quan điện tử của cán bộ công chức, viên chức sử dụng thành thạo các phần mềm, thường xuyên gửi và nhận tài liệu qua mail công vụ. Tuy nhiên cá biệt vẫn còn trường hợp để văn bản quá hạn trên phần mềm Quản lý văn bản, đăng thiếu văn bản lên Cổng thông tin điện tử Quận (lớp 2). Việc viết tin bài cũng như đôn đốc cộng tác viên tham gia viết tin bài trong tháng còn chậm, thiếu tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Quận. Cụ thể kết quả như sau: Trong tháng 3 không có tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận, đăng tải 14 tin hoạt động và 01 bài viết chuyên sâu trên Cổng thông tin điện tử phường.

Trong buổi giao ban đã có 02 ý kiến đóng góp xây dựng về viết và biên tập tin bài theo định hướng, cách thức thực hiện cũng như theo dõi việc đăng tải cập nhật văn bản trên lớp 2 của hệ thống cũng như đánh giá sự hài lòng của công dân khi ứng dụng mô hình cơ quan điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tăng cường sự phối hợp của các đơn vị hiệp quản, tổ dân phố. Cơ bản các bộ phận chuyên môn đã đăng tải văn bản lên Cổng thông tin điện tử phường theo phân công nhiệm vụ từng thành viên BCĐ.

Kết luận hội nghị đồng chí trưởng  ban yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát theo các tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, khai thác cập nhật văn bản theo đúng thời gian quy định và nhanh chóng khắc phục những tồn tại đồng chí thường trực BCĐ đã nêu trên trước ngày 28/03/2021 của cả hai khối Đảng – đoàn thể và UBND phường. Tăng cường công tác biên tập tin bài, tập trung các bài chuyên đề, bài phản ánh hoạt động của tổ dân phố đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử phường, đài truyền thanh đặc biệt chú trọng khai thác các bài chuyên sâu đăng trên cổng TTĐT Quận, các bài biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, các thông tin tuyên truyền, bổ sung các văn bản vào các chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” ; “ Văn bản chính sách”, “Chỉ đạo điều hành.... Giao đồng chí cán bộ CNTT, cán bộ văn phòng Đảng tiếp tục rà soát giúp đỡ khối đoàn thể trong ứng dụng CNTT đồng thời kiểm soát việc viết và đăng tải tin bài theo đúng tiến độ trong định hướng tuần . Yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo mô hình cơ quan điện tử phường tiếp tục rà soát và hoàn thiện các chuyên mục theo tiêu chí mới của quận.