hoạt động khối chính quyền

Kết quả thực hiện công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT tháng 4/2020
Ngày đăng 08/05/2020 | 17:13  | Lượt xem: 28

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND quận Long Biên về việc triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị” năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên. UBND phường Sài Đồng xây dựng kế hoạch triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị” năm 2020 trên địa bàn phường Sài Đồng nhằm mục đích duy trì các kết quả đạt được trong năm 2019 và tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị trong năm 2020. Tổ chức thực hiện tự quản đô thị ở trong từng gia đình, từng liên gia, tổ dân phố, từng cơ quan, đơn vị để ý thức tự quản đô thị trở thành hành động thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và từng người dân, trở thành nếp sống văn hóa của phường Sài Đồng nhằm duy trì bền vững trật tự văn minh đô thị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các hội nghị của các đoàn thể thuộc phường và các hội nghị tổ dân phố, trên hệ thống đài truyền thanh của phường nội dung Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, các quy định của pháp luật về quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, những biện pháp xử lý hành chính, xử lý pháp luật về những vi phạm TTĐT. TTXD, ATGT và VSMT...

Đội quản lý đô thị nhắc nhở những cửa hàng vi phạm quy định TTĐT

Kết quả xử lý vi phạm trong tháng 4/2020: UBND phường đã chỉ đạo Công an phường tiến hành điều tra cơ bản trên các tuyến chính khoán quản, tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tổng số vi phạm đã được xử lý trong tháng 2 là 52 trường hợp. Trong đó: Nhắc nhở 40 trường hợp;  Xử lý 2 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè,  biển quảng cáo sai quy định. Xử phạt về an toàn giao thông 10 trường hợp với số tiền phạt là 2.500.000 đồng. Qua theo dõi, đánh giá đã có 16 trường hợp vi phạm đã xử lý dứt điểm và không tái phạm. Công tác quản lý trật tự đô thị trên các tuyến khoán quản đã có chuyển biến rõ nét, ý thức về nếp sống văn minh đô thị của nhân dân trên địa bàn phường dần được nâng cao. Các vi phạm cơ bản đã được xử lý; hiện tượng bục bệ, mái che, mái vẩy, ô dù, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, cơ bản đã giảm rõ rệt. Các điểm vi phạm trật tự đô thị phức tạp dần được xóa bỏ. Lực lượng BVDP quản lý đô thị đã có ý thức trách nhiệm hơn. Công tác quản lý vệ sinh môi trường: Số đợt, thời gian, Phương tiện thu gom hàng ngày theo phương án được đảm bảo. Công tác duy trì vệ sinh tại các điểm tập kết rác đảm bảo mỹ quan và vệ sinh theo kế hoạch. UBND phường đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước, danh sách các hộ vi phạm, quy định thu phí,… về vệ sinh môi trường như: Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà nội, Quyết định 7936/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về quy định mức thu phí dịch vụ vệ sinh đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội,….

Cửa hàng KD thực hiện sắp xếp xe theo quy định

Tháng 4 là tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, hầu hết các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu trên địa bàn phường đều nghiêm túc chấp hành, tuy nhiên đến tuần thứ 2 của giãn cách có một số cửa hàng đã cố tình vi phạm mở cửa trở lại UBND phường đã nhắc nhở, tuyên truyền để nhân dân hiểu được sự cần thiết của giãn cách xã hội trong thời gian đỉnh dịch. Để đảm bảo phòng chống dịch được tốt nhất tổ quản lý TTĐT tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh và các công trình xây dựng tạm dừng thi công và đã không có trường hợp vi phạm trên địa bàn phường.

Tháng 5 là tháng diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Đồng, là tháng chuẩn bị cho công tác bầu cử tổ trưởng dân phố vì thế ngay từ đầu tháng UBND phường đã chỉ đạo tổ công tác TTĐT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt trú trọng duy trì 2 tuyến phố là phố Sài Đồng và phố Hoàng Thế Thiện được công nhận là “tuyến phố văn minh đô thị”. Yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi tái phạm. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2010-2020” đã được phê duyệt tại Quyết định số 6593/QĐ-UBND. Tiếp tục duy trì công tác giao ban hàng tuần của tổ quản lý TTĐT, TTXD và hàng tháng báo cáo kết quả công tác với đồng chí chủ tịch UBND phường theo quy định./.

Duy trì TTĐT tại Chợ 230