hoạt động khối chính quyền

Phường Sài Đồng tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký Dân quân tự vệ năm 2020
Ngày đăng 12/05/2020 | 15:05  | Lượt xem: 65

Trong 2 ngày 09, 10/5/2020, Ban chỉ huy Quân sự phường đã Tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên, đăng ký Phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2020 trên địa bàn phường.

Thực hiện kế hoạch số 89/KH - UBND của Ban CHQS quận Long Biên về việc Tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký Phương tiện kỹ thuật, đăng ký Dân quân tự vệ năm 2020. Trong 2 ngày 09, 10/5/2020, Ban chỉ huy Quân sự phường đã Tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên, đăng ký Phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2020 trên địa bàn phường.

Dến dự động viên có đồng chí Tạ Văn Hải -  Phó chỉ huy trưởng BCH QS Quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Trợ lý chính trị phụ trách phường Sài Đồng, đồng chí Vũ Tiến Hưng -  Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong ban chỉ huy quân sự phường.

Đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn nam công dân sẵn sàng nhập ngũ hàng năm và đăng ký dân quân nhằm quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng công dân đủ điều kiện tuyển chọn vào dân quân địa phương. Trên cơ sở Hướng dẫn của BCH Quân sự quận Long Biên, Hội đồng NVQS phường đã tổ chức triển khai kế hoạch và công bố danh sách nam công dân đủ 17 tuổi trong năm 2020 trên hệ thống loa truyền thanh và các tổ dân phố trên địa bàn phường. Qua đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự đến công dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhận thức, tâm lý của từng đối tượng. Kết thúc đợt tổ chức, có 99 thanh niên tuổi 17 trong danh sách trên địa bàn phường đã hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự, dự bị hạng 1 có 01 đồng chí và dự bị hạng 2 có 41 đồng chí, có 01 phương tiện tham gia đăng ký Phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc huy động nền kinh tế quốc dân, có 70 thanh niên tham gia đăng ký Dân quân năm 2020.

Đồng chí Vũ Tiến Hưng -  Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường đã khen và động viên các nam công dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đây là trách nhiệm của công dân đến tuổi 17 đối với đất nước. Đồng chí cũng yêu cầu ban chỉ huy quân sự phường theo dõi chặt chẽ và bắt đầy đủ số lượng các nam công dân trong độ tuổi 17, quản lý về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe…của nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, tạo nguồn giao quân đạt chỉ tiêu trong những năm tiếp theo, đồng thời nắm rõ nguồn dự vị động viên. Phối kết hợp với các ngành đoàn thể và tổ dân phố trong công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự để công dân nhận thức tầm quan trọng của việc nghiêm túc đăng ký nghĩa vụ quân sự góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương. 

Một số hình ảnh tại buổi đăng ký NVQS: