hoạt động khối chính quyền

Kết quả công tác trật tự đô thị tuần 21
Ngày đăng 28/05/2020 | 18:07  | Lượt xem: 74

Thực hiện chương trình 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”. Căn cứ Chương trình công tác tháng 05/2020 của khối Kinh tế đô thị, UBND phường Sài Đồng tổ chức lực lượng xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn phường, kết quả như sau:

Trong tuần UBND phường Sài Đồng tiếp tục thực hiện mô hình khoán quản địa bàn, duy trì việc tuyên truyền nhắc nhở và xử lý vi phạm trên tuyến Sài Đồng. Tổ quản lý TTĐT có 15 đồng chí gồm các đồng chí tổ công tác liên ngành, lãnh đạo Ủy ban, lực lượng công an, cán bộ TTXD – TTĐT, lực lượng quản lý đô thị. Tổ quản lý đã thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, đẩy đuổi các hàng rong, đảm bảo thông thoáng giao thông đi lại, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại phố Sài Đồng, chợ 230, đường Nguyễn Văn Linh; tuyến đường số 5. Tuần 21 đã nhắc nhở, đẩy đuổi 28 trường hợp bán hàng rong vi phạm lấn chiếm vỉa hè phố Sài Đồng, tạm giữ 02 ô dù, 01 biển hiệu …Trong tuần có 02 công trình nhà ở riêng lẻ khởi công, không có công trình xây dựng không phép, sai phép. Tổ kiểm tra trật tự xây dựng đã nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện đúng việc che chắn, giảm bụi quy định tại Quyết định số 02/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội và hướng dẫn số 2839/HD-UBND ngày 11/11/2014 về thực hiện công tác giảm bụi trên địa bàn quận Long Biên.

Hình ảnh xử lý TTĐT tren địa bàn phường: