Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Giao ban phong trào công tác Hội phụ nữ tháng 1/2021
Ngày đăng 12/01/2021 | 17:09  | Lượt xem: 123

Sáng ngày 12/1/2021, Hội LHPN phường Sài Đồng tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào phụ nữ tháng 1 năm 2021

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Giang - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường, các đồng chí UVBCH, Hội LHPN phường và 16 đồng chí Chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Giang ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN Phường chủ trì hội nghị đã triển khai Chương trình công tác và Kế hoạch tổ chức hội nghị chi hội điểm nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, năm 2021 Hội LHPN phường xây dựng Chương trình công tác năm với 3 trọng tâm chỉ đạo.

Một là: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, của Hội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội thi đua yêu nước năm 2020.

Hai là: Tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt chủ đề của Quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp- văn minh”.

Ba là: Tăng cường tập hợp, thu hút và quản lý hội viên, nâng cao năng lực cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ động chuẩn bị tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ và Đại hội phụ nữ Phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị đã có 4 ý kiến đóng góp về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác và các phong trào thi đua năm 2021.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN phường đề nghị các chi hội căn cứ chương trình công tác của BTV Hội LHPN Phường, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của chi hội gắn với điều kiện thực tế của chi hội. Tập trung xây dựng phương án nhân sự để tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tránh hình thức và đạt hiệu quả cao. Theo hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục tiến hành hội nghị và đại hội đại biểu phụ các cấp của TW Hội LHPN Việt Nam và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Phường  năm 2021.

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Giang