Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội nghị phản biện vào báo cáo phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm của UBND phường Sài Đồng
Ngày đăng 11/06/2021 | 17:19  | Lượt xem: 51

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 năm 2021 và được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy phường. Chiều ngày 11/6/2021, Ban thường trực UB MTTQ phường Sài Đồng tổ chức hội nghị phản biện, đóng góp vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đ/c Phạm Tiến Vinh - UVBTV - Chủ tịch UB MTTQ phường chủ trì hội nghị phản biện

Chủ trì hội nghị là đồng chí Phạm Tiến Vinh - UVBTV - Chủ tịch UB MTTQVN; cùng các đồng chí trong Thường trực UB MTTQ phường; Các ông, bà Ủy viên UBMTTQ; Đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ phường, một số ông, bà Trưởng Ban CTMT các TDP trên địa bàn phường. Mời dự còn có đồng chí Hồ Việt Phúc, Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch UBND phường.

Ban Thường trực UBMTTQ đã đã gửi tài liệu nghiên cứu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 để các đại biểu nghiên cứu từ trước nên tại Hội nghị đã nghe 06 ý kiến phát biểu của các ông, bà trong Thường trực UB MTTQ phường, Trưởng các đoàn thể, tổ chức thành viên của UB MTTQ phường, Trưởng Ban CTMT TDP tập trung vào các vấn đề trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, văn hóa, an sinh xã hội

Phát biểu giải trình và tiếp thu hội nghị đồng chí Hồ Việt Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách trật tự đô thị và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó chủ tịch UBND phường phụ trách văn hóa xã hội đã giải đáp một số nội dung trong lĩnh vực mình phụ trách và tiếp thu những nội dung thuộc thẩm quyền mà còn hạn chế thì tiếp tục xử lý và giải quyết, những nội dung ngoài thẩm quyền tổng hợp ý kiến, kiến nghị báo cáo Chủ tịch UBND và Đảng ủy để chỉ đạo phối hợp hoặc báo cáo lên cấp trên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Vinh – UV BTV- Chủ tịch UBMTTQ phường cảm ơn những ý kiến của các đồng chí trong hội nghị đóng góp phản biện vào báo cáo của UBND và đề nghị 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tiếp thu những nội dung trên hoàn chỉnh và hoàn thiện báo cáo, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Ban Thường trực UB MTTQ tiếp tục giám sát UBND thực hiện các quy chế về dân chủ cơ sở, phối hợp với UBND vận động nhân dân thực hiện VSMT, TTXD, TTĐT tiến tới những tiêu chuẩn của phường văn minh đô thị .