Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội LHPN phường Sài Đồng tuyên truyền “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp và công tác phòng chống tham nhũng” năm 2022
Ngày đăng 14/09/2022 | 21:30  | Lượt xem: 99

Sáng ngày 14/9/2022, Hội LHPN phường Sài Đồng phối hợp với Hội LHPN phường Thạch Bàn, Hội LHPN phường Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp và công tác phòng chống tham nhũng” năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí, Chủ tịch Hội LHPN phường Sài Đồng, Thạch Bàn, Long Biên, cùng các đồng chí trong BCH Hội LHPN phường, các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ tổ dân phố, với sự tham gia của 50 cán bộ hội viên. Báo cáo viên của buổi tuyên truyền là Tiến sỹ Trần Thị Thu Hiền – Trưởng khóa giới và phát triển học viện phụ nữ Việt Nam.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ, hội viên thực hiện nét đẹp thanh lịch, văn minh; “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Vai trò của phụ nữ trong bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, văn hóa gia đình là nền tảng quan trọng của ứng xử thanh lịch, văn minh nơi công cộng. Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh đòi hỏi mỗi công dân Thủ đô, phụ nữ Thủ đô cần chú ý 4 vấn đề: ý thức tôn trọng cộng đồng; sống chứa chan tình người, văn minh và lịch sự.

Hội LHPN phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các nội dung cuộc vận động; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ trong ứng xử thanh lịch – văn minh.