Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2022
Ngày đăng 18/12/2022 | 22:03  | Lượt xem: 57

Chiều ngày 16/12/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Sài Đồng tổ chức hội nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND phường Sài Đồng.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Vinh – UVBTV ĐU – Chủ tịch UBMTTQ phường – Chủ trì hội nghị; đồng chí Hồ Việt Phúc – ĐUV - Phó Chủ tịch UBND phường; các đông chí Thường trực MTTQ cùng các Ủy viên  UBMTTQ phường, Ban Thanh tra Nhân dân, đại diện các ngành đoàn thể  và Trưởng Ban CTMT các TDP trên địa bàn.

      Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với bản Dự thảo báo cáo của UBND phường. Tuy nhiên, một số ý kiến tham gia đóng góp, phản biện vào Dự thảo báo cáo cần số liệu cần rõ ràng, thống nhất. Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung đề nghị cần xem xét công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và giải phóng mặt bằng. Các đại biểu cũng đề nghị UBND phường có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự , vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp cận Tết Nguyên đán sắp tới và một số nội dung khác…

Đ/c Phạm Tiến Vinh - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ phường Sài Đồng chủ trì hội nghị 

Thay mặt UBND phường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Hồ Việt Phúc đã giải trình một số thông tin và làm rõ thêm 1 số nội dung; tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và sẽ sớm để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Vinh – UVBTV ĐU – Chủ tịch UBMTTQ phường đề nghị Lãnh đạo UBND phường tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo chi tiết, phản ảnh đầy đủ tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, an ninh quốc phòng của phường năm 2022, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ủy đề ra trong năm 2023.

      Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Đảng ủy - UBND phường nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023./.