Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Phường Sài Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.
Ngày đăng 15/01/2020 | 10:07  | Lượt xem: 149

Chiều ngày 14/01/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Đồng tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường Sài Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đồng chí Phạm Tiến Vinh - UVBTV - CT UBMTTQ phường Sài Đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, các ông bà Ủy viên UB MTTQ phường, Trưởng Ban CTMT của 22 TDP trên địa bàn đại diện Tổ văn kiện, Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị - xã hội; Đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ phường.  
Đồng chí Trần Xuân Rật - Đảng ủy viên - Chủ tịch CCB - đại diện Tổ văn kiện trình bày Dự thảo “Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường Sài Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Tại hội nghị đã có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp và 04 ý kiến bằng văn bản của các đại biểu, về cơ bản các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất cao với các nội dung được đưa ra trong Dự thảo Báo cáo; một số ý kiến đóng góp về cơ cấu dự thảo báo cáo chính trị; chủ đề Đại hội; về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu chính, khâu đột phá và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn năm 2020-2025.

Đ/c Phạm Tiến Vinh - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ phát biểu tại hội nghị 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Phạm Tiến Vinh - UVBTV - Chủ tịch MTTQ phường đã phát biểu cảm ơn các đại biểu đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị. Ban TT UBMTTQ sẽ tổng hợp các ý kiến và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo văn kiện trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ sắp tới. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ban CTMT các TDP, các tổ chức thành viên MTTQ tiếp tục có nhiều đóng góp ý kiến trong quá trình hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn phường./.