Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ban Thanh tra nhân dân phường Sài Đồng tổ chức bầu Trưởng, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023
Ngày đăng 23/07/2021 | 22:41  | Lượt xem: 81

Thực hiện công văn số 79/ MTTQ ngày21/06/2021 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên v/v tổng kết nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023. Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Đồng về thực hiện công tác tổng kết Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu Ban thanh tra nhân dân tại các tổ dân phố, cụm dân cư tiến đến bầu Trưởng; Phó trưởng Ban thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2019-2021.

Sáng ngày 23 tháng 07 năm 2021 tại phòng họp A3 phường Sài Đồng; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị bầu Trưởng, Phó trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023. Đồng chí Phạm Tiến Vinh - Uỷ viên Ban TV Đảng uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các ông bà thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 tại các tổ dân phố; các ông bà nguyên thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Hải -  Phó Chủ tịch UB MTTQ phường – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả công tác tổng kết Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân tại các tổ dân phố, cụm dân cư. Từ ngày 03/07/2021 đến ngày 15/07/2021 các tổ dân phố đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2019-2021, hiệp thương, giới thiệu bầu được 06 ông bà làm thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 theo số lượng được MTTQ phường phân bổ tại 6 cụm dân cư trên 16 tổ dân phố. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường giới thiệu 01 thành viên đ/c Phó chủ tịch MTTQ phường tham gia Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.  Tổng số thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 là 07 ông(bà) được bầu theo đúng kế hoạch của MTTQ phường.

Đồng chí Phạm Tiến Vinh - UVBTV - Chủ tịch UB MTTQ phường dự và chủ trì hội nghị

Trong không khí dân chủ, nghiêm túc Hội nghị đã tiến hành các bước hiệp thương; ứng cử; đề cử; giới thiệu bầu Trưởng, Phó trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 theo đúng quy định; kết quả ông Nguyễn Tuấn Hải- Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường đã được bầu là Trưởng Ban thanh tra nhân dân phường; ông Trần Văn Hoàng được bầu là Phó trưởng Ban thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2023 với sự tín nhiệm của 100% các đại biểu tham gia bầu.

Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Ban thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2023 đồng chí Phạm Tiến Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UB MTTQ phường đã ghi nhận kết quả Ban thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2019-2021 đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra số 56/2010. Nghị định 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ; đã bám sát hướng dẫn của Uỷ ban  MTTQ quận Long Biên; Chương trình công tác của Đảng ủy; Nghị quyết của HĐND, Chương trình công tác UBND phường; Kế hoạch của MTTQ phường. Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 đã cụ thể hóa xây dựng thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trong nhiệm kỳ đã thực hiện tốt một số lĩnh vực như: giám sát thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, giám sát thực hiện quy chế dân chủ, chính sách an sinh xã hội; giám sát thực hiện đầu tư của cộng đồng trên địa bàn phường, phát huy dân chủ trong cộng đồng dân cư từ đó đã góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội của phường. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường đồng chí Phạm Tiến Vinh đề nghị Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, cần thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như: Sau khi  kiện toàn tổ chức; cần xây dựng ban hành ngay quy chế làm việc; tổ chức giám sát thực hiện chính sách pháp luật;; giám sát cán bộ đảng viên, công chức; giám sát thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến chỉ  đạo của lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên. Thay mặt Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân xin tiếp thu để bổ sung vào báo cáo đồng thời sẽ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình để góp phần xây dựng chính quyền, tăng cường phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý xã hội của người dân cụ thể gồm:

1. Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở phường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Điều 13 Nghị định 159/2016/NĐ-CP. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó;

2. Xác minh những vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân phường giao; tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại phường theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thầm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu.

3. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức, đơn vị; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường có các hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác; tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

4. Phối hợp tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng để giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư công trên địa bàn đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Hải đã thay mặt Ban Thanh tra nhân dân phường cảm ơn, tặng quà lưu niệm của Ban Thanh tra nhan dân phường tới các ông bà nguyên thành viên Ban thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2019-2021 đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân phường trong nhiệm kỳ vừa qua, các đại biểu mặc dù không tham gia tái cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 nhưng hứa vẫn sẽ có những đóng góp cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân phường ngày càng nề nếp, bài bản hiệu quả hơn.