Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Phường Sài Đồng tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023
Ngày đăng 06/04/2023 | 11:11  | Lượt xem: 99

Chiều ngày 5/4/2023 tại trụ sở UBND phường, UBMTTQ phường Sài Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận, đồng chí Dương Đình Tình – QUV, bí thư Đảng uỷ phường cùng các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng uỷ, UBND phường, trưởng, phó các đoàn thể phường và các thành viên BCĐ  toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đại diện công an phường, hiệu trưởng các nhà trường, đại diện các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho cộng đồng dân cư; Các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban CTMT tổ dân phố, cùng trên 100 đại biểu nhân dân trên địa bàn phường

Báo cáo tại hội nghị đồng chí Phạm Tiến Vinh – UVTV, chủ tịch UBMTTQ phường đã nêu đặc điểm tình hình phường Sài Đồng, công tác phối hợp, triển khai thực hiện suốt 20 năm qua Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Khẳng định được vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm, MTTQ, UBND phường bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của UBND-Ủy Ban MTTQ quận Long Biên tham mưu với Đảng uỷ xây dựng, ban hành quán triệt 20 NQ chuyên đề, 20 kế hoạch liên tịch tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trang trọng, thiết thực, tránh phô trương hình thức, lãng phí..đến các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ tổ dân phố, ban CTMT.

Đồng chí Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND phường trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động này đã thực sự trở thành ngày Hội của nhân dân. Đã có 362 lượt tổ dân phố, liên tổ dân phố và cấp phường tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng số người tham gia dự ngày hội cả phần lễ và phần hội trên 60 nghìn lượt người tham dự. Có 374 lượt với 152 đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Quận ủy và phường đến dự, động viên, tặng quà tại ngày Hội. Số tiền hỗ trợ, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo lên đến 150 triệu đồng với 300 lượt hộ. Hỗ trợ sửa chữa xây mới 03 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 200 triệu đồng, tổ chức 250 bữa cơm đại đoàn kết tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi đoàn kết, gần nhau hơn, chia sẻ giúp nhau trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, vận động các loại quỹ trên 10 tỷ đồng…

Để đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, bàn các giải pháp, biện pháp để thực hiện tốt các nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian tới đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị tập trung các nội dung: nội dung: Sự phối hợp giữa UBND và UBMTTQ phường trong  công tác tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Công tác lãnh đạo chỉ đạo ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Công tác vận động tuyên truyền tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Đồng chí Dương Đình Tình - QUV, bí thư Đảng uỷ phường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận và đồng chí Dương Đình Tình – QUV, bí thư Đảng uỷ phường đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBMTTQ phường trong suốt 20 năm qua về công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm, cần triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như: Bám sát vào hướng dẫn của UBND, UBMTTQ quận Long Biên, chỉ đạo của Đảng ủy phường về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp chặt chẽ với UBND Khối vận, Tuyên giáo và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, hướng dân các Ban CTMT tổ dân phố trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; chú trọng xây dựng, củng cố liên minh công nhân, trí thức; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của Nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tổ chức Ngày Hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân để xác định nội dung, cách thức phát động thi đua sát thực tế của địa phương. Xây dựng, đánh giá, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” Trọng tâm là công tác GPMB gắn với chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn phường, xây dựng tổ dân phố xanh-Sạch-Đẹp. Giữ vững phường văn minh đô thị.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch UBMTTQ quận trao giấy khen cho 05 tập thể xuất sắc

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua. UBND phường đã khen thưởng 5 tập thể và 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sau gần 3h làm việc hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 đã thành công tốt đẹp./

Đồng chí Dương Đình Tình - QUV bí thư Đảng uỷ phường trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch UBMTTQ quận phát biểu tại hội nghị