Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023.
Ngày đăng 31/05/2023 | 12:22  | Lượt xem: 53

Sáng ngày 30/5/2023, tại Hội trường A5 Ủy ban nhân dân (UBND) phường Sài Đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Long Biên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023 cho các đối tượng: Trưởng ban trợ giúp người nghèo phường, Trưởng các ngành đoàn thể phường, Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) .

Dự và trực tiếp là báo cáo viên của lớp tập huấn đồng chí Nguyễn Thị Dự - phó giám đốc ngân hàng chính sách quận Long Biên.

Tại Hội nghị tập huấn, các Hội đoàn thể được giới thiệu các nội dung về hoạt động ủy thác đối với tổ chức chính trị - xã hội cấp phường như: Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác theo văn bản số 10566; 15067 ngày 29/12/2022 và triển khai văn bản số 3920 ngày 10/5/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay.

Tại Hội nghị tập huấn, các đoàn thể còn được triển khai thông tin về kết quả hoạt động của NHCSXH và các chương trình cho vay đang thực hiện tại NHCSXH; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác, các vấn đề liên quan đến công tác ủy thác cho vay. Từ đó các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như trao đổi kinh nghiệm trong quá trình quản lý, thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho các Hội đoàn thể nắm vững các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; kỹ năng, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, đoàn thể nhận ủy thác. Đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, từ đó thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn quận Long Biên trong thời gian tới./

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Giang