Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ủy ban MTTQ phường Sài Đồng triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ Vì biển, đảo Việt Nam năm 2023.
Ngày đăng 17/04/2023 | 21:40  | Lượt xem: 81

Thực hiện kế hoạch của UB MTTQ quận Long Biên, thực hiện kế hoạch 17/KH-MTTQ ngày 13/4/2023 triển khai vận động ủng hộ quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2023 trên địa bàn phường Sài Đồng.

Nhằm hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân đang ngày đêm bảo vệ, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Kế hoạch được triển khai bảo đảm công khai, đúng mục đích, hiệu quả thiết thực. Đối tượng vận động là các hộ gia đình tại các tổ dân phố; các cơ quan, đơn vị, các hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường.

Đ/c Phạm Tiến Vinh - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ phường - Chủ trì Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và UBND phường cùng các ban, ngành, đoàn thể, ban lãnh đạo các tổ dân phố tổ chức thực hiện, với tinh thần thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các tổ chức, đơn vị và  người dân trên địa bàn phường các đơn vị, nhất là các tổ dân phố đã tiến hành vận động nhân dân bảo đảm công khai, đúng mục đích, hiệu quả thiết thực. Thời gian tổ chức vận động từ 15/4/2023-15/6/2023.