Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Nhân rộng mô hình “Nhà văn hoá Xanh – Sạch – Đẹp”
Ngày đăng 25/08/2023 | 15:42  | Lượt xem: 65

Thực hiện chủ đề năm 2023 của Quận Long Biên về chỉnh trang đô thị và chăm lo đời sống người dân. Hội CCB phường Sài Đồng đã căn cứ chương trình công tác năm của Hội, sự chỉ đạo của Hội CCB quận cũng như Đảng uỷ phường Sài Đồng. Hội đăng ký mô hình “Nhà văn hoá Xanh – Sạch – Đẹp” do chi hội CCB tổ dân phố làm nòng cốt.

Ngày 17/8/2023 đoàn kiểm tra của lãnh đạo Hội CCB quận Long Biên do đồng chí Nguyễn Tiến Quảng – Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã kiểm tra mô hình tại nhà văn hoá tổ dân phố 1 và nhà văn hoá tổ dân phố 22. Đoàn kiểm tra đánh giá cao về chất lượng mô hình và chỉ đạo Hội CCB phường cần nhân rộng mô hình ở nhiều nhà văn hoá trên địa bàn phường để tạo cảnh quan đô thị phường xanh, sạch nâng cao đời sống người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Hội CCB quận và phường đi kiểm tra tại 2 nhà văn hoá

Nguồn: Trần Văn Hoàng – PCT Hội CCB phường