học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Ngày đăng 12/08/2020 | 02:24  | Lượt xem: 36
Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành...

Những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ với thiếu nhi

Ngày đăng 01/08/2019 | 04:08  | Lượt xem: 137
Những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ với thiếu nhi Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27.9.1958 Sinh thời, Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi....

Bác Hồ với mùa Xuân thành lập Đảng

Ngày đăng 03/01/2019 | 04:22  | Lượt xem: 739
Đón Xuân mới, cùng với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ kính yêu - Nhà lãnh đạo thiên tài.

Cảm nhận về hình ảnh người cao tuổi trong thơ Bác Hồ

Ngày đăng 11/12/2018 | 11:11  | Lượt xem: 238
Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, vừa là danh nhân văn hóa thế giới, nhà thơ lớn của dân tộc.

Tư tưởng khuyến học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 03/12/2018 | 11:07  | Lượt xem: 215
Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam độc lập với trên 90% số dân mù chữ. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đầu tiên thấu hiểu nguy cơ của nạn thất học này. Ngày 3-9-1945 Người chủ toạ phiên...

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:07  | Lượt xem: 226
Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật...

Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:03  | Lượt xem: 213
Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quang trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta và dân tộc. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có...

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:54  | Lượt xem: 187
Gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là chủ trương nhất quán của Đảng ta, đồng thời là một vấn đề mang tính nguyên tắc trong hoạt động của Đảng.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo chỉ thị 05

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:07  | Lượt xem: 755
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo chỉ thị 05. Xem chi tiết tại đây.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng của Đảng viên theo Chỉ thị 05

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:00  | Lượt xem: 348
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng của Đảng viên theo Chỉ thị 05. Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 27/03/2017 | 01:55  | Lượt xem: 1642
Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng...

KẾ HOẠCH Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII

Ngày đăng 22/03/2017 | 11:11  | Lượt xem: 714
Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 30/09/2016 | 08:07  | Lượt xem: 2453
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tác phẩm đạo đức cách mạng

Ngày đăng 30/07/2015 | 10:55  | Lượt xem: 666
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...

Phần V. Cách lãnh đạo - tác phẩm sửa đổi lối làm việc

Ngày đăng 30/07/2015 | 10:54  | Lượt xem: 593
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...

Tác phẩm dân vận

Ngày đăng 30/07/2015 | 10:52  | Lượt xem: 313
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...

Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 30/07/2015 | 10:50  | Lượt xem: 389
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Chuyên...

Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Thanh, thiếu niên, nhi đồng

Ngày đăng 30/07/2015 | 10:48  | Lượt xem: 335
     Bác Hồ thăm trường mẫu giáo Mầm Non, tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/12/1961 (Ảnh tư liệu). 1. Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan, ...

“Thực túc thì binh cường!”

Ngày đăng 30/07/2015 | 10:46  | Lượt xem: 393
Nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958) - Ảnh tư liệu   Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở...

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào

Ngày đăng 30/07/2015 | 10:42  | Lượt xem: 277
Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân, đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói...