học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

Ngày đăng 12/07/2021 | 02:43  | Lượt xem: 108
Ngay từ sinh thời Bác Hồ luôn dành những tình cảm thiết tha nhất dành cho thương binh, liệt sỹ. Thương binh tàn nhưng không phế-đó là như là lời động viên như lời an ủi của Bác đối với những...

Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 29/06/2021 | 02:19  | Lượt xem: 62
(TG) - Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, có đóng góp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

Ngày đăng 21/01/2021 | 09:44  | Lượt xem: 130
Hồ Chí Minh - “tổng tư lệnh tối cao” trên mặt trận tư tưởng, bậc thầy của phương pháp tư tưởng cách mạng và sáng tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc của Đảng và...

Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng

Ngày đăng 21/01/2021 | 08:57  | Lượt xem: 104
TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã tham dự và chỉ đạo nhiều đại hội và hội nghị quan trọng của Đảng. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra của Đảng hiện nay

Ngày đăng 21/01/2021 | 08:54  | Lượt xem: 93
TCCS - Kiểm tra vừa là chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vị trí, vai trò công tác kiểm tra trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Những...

Học tập theo tấm gương của Hồ Chủ tịch

Ngày đăng 16/12/2020 | 10:00  | Lượt xem: 104
Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực,...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Ngày đăng 12/08/2020 | 02:24  | Lượt xem: 168
Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành...

Những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ với thiếu nhi

Ngày đăng 01/08/2019 | 04:08  | Lượt xem: 274
Những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ với thiếu nhi Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27.9.1958 Sinh thời, Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi....

Bác Hồ với mùa Xuân thành lập Đảng

Ngày đăng 03/01/2019 | 04:22  | Lượt xem: 825
Đón Xuân mới, cùng với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ kính yêu - Nhà lãnh đạo thiên tài.

Cảm nhận về hình ảnh người cao tuổi trong thơ Bác Hồ

Ngày đăng 11/12/2018 | 11:11  | Lượt xem: 324
Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, vừa là danh nhân văn hóa thế giới, nhà thơ lớn của dân tộc.

Tư tưởng khuyến học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 03/12/2018 | 11:07  | Lượt xem: 352
Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam độc lập với trên 90% số dân mù chữ. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đầu tiên thấu hiểu nguy cơ của nạn thất học này. Ngày 3-9-1945 Người chủ toạ phiên...

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:07  | Lượt xem: 290
Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật...

Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:03  | Lượt xem: 265
Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quang trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta và dân tộc. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có...

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:54  | Lượt xem: 237
Gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là chủ trương nhất quán của Đảng ta, đồng thời là một vấn đề mang tính nguyên tắc trong hoạt động của Đảng.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo chỉ thị 05

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:07  | Lượt xem: 799
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo chỉ thị 05. Xem chi tiết tại đây.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng của Đảng viên theo Chỉ thị 05

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:00  | Lượt xem: 395
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng của Đảng viên theo Chỉ thị 05. Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 27/03/2017 | 01:55  | Lượt xem: 1690
Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng...

KẾ HOẠCH Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII

Ngày đăng 22/03/2017 | 11:11  | Lượt xem: 758
Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 30/09/2016 | 08:07  | Lượt xem: 2521
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tác phẩm đạo đức cách mạng

Ngày đăng 30/07/2015 | 10:55  | Lượt xem: 716
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...