văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1/KH-HĐND Giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND phường năm 2020 10/01/2020
3/TTr-UBND Tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND Sài Đồng 19/12/2019
17/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 19/12/2019
4/TTr-UBND Tờ trình bầu chức danh Chủ tịch hội đồng nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 19/12/2019
7/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND phường khoá III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/11/2019
6/NQ-HĐND Nghị quyết Về vệc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/11/2019
2/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 26/11/2019
4/TB-HĐND Thông báo nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 20/11/2019
10/HĐND-VP V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019 04/11/2019
5/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về vệc xác nhận kết quả bầu thành viên Ủy ban nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/10/2019
4/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc cho thôi đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 18/10/2019
3/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Sài Đồng 18/10/2019
3/TB-HĐND Thông báo nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp bất thường HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/10/2019
14/BC-HĐND BÁO CÁO hoạt động của HĐND phường Sài Đồng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 cuối năm 2019 20/09/2019
3/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát 05/09/2019
8/HĐND-VP V/v lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9/2019 04/09/2019
13/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 22/08/2019
12/TB-HĐND Kết luận giám sát của Thường trực HĐND phường về thực hiện tuyến phố văn minh đô thị năm 2019 (Phố Sài Đồng) 12/08/2019
7/HĐND-VP V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8/2019 02/08/2019
6/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện tuyến phố văn minh đô thị (phố Sài Đồng) 12/07/2019

hội đồng nhân dân