lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2019
Ngày đăng 08/05/2019 | 09:56  | Lượt xem: 70

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2019. Xem chi tiết tại đây.