lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2019
Ngày đăng 08/05/2019 | 10:02  | Lượt xem: 78

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2019. Xem chi tiết tại đây.