lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2019
Ngày đăng 08/05/2019 | 10:03  | Lượt xem: 73

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2019. Xem chi tiết tại đây.