lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019
Ngày đăng 01/11/2019 | 09:41  | Lượt xem: 65

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019. Xem chi tiết tại đây