lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019
Ngày đăng 01/11/2019 | 09:48  | Lượt xem: 72

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019. Xem chi tiết tại đây.