lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019
Ngày đăng 01/11/2019 | 09:56  | Lượt xem: 79

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019. Xem chi tiết tại đây.