lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019
Ngày đăng 01/11/2019 | 09:58  | Lượt xem: 80

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019. Xem chi tiết tại đây.