lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019
Ngày đăng 08/11/2019 | 15:02  | Lượt xem: 103

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019. Xem chi tiết tại đây.