văn bản quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 46 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
148/UBND-TCKT Thực hiện QCDC trong công tác thuế tháng 5/2021 31/05/2021
110/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 4/2021 04/05/2021
79/UBND-TCKT Thực hiện QCDC Tháng 3/2021 01/04/2021
44/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 2/2021 02/03/2021
25/UBND-TCKT Công văn về thực hiện QCDC tháng 01/2021 03/02/2021
318/UBND-TCKT Về việc thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 12/2020 31/12/2020
283/UBND-TCKT Thực hiện QCDC trong công tác thuế tháng 11/2020 30/11/2020
266/UBND-TCKT Thực hiện QCDC Tháng 10/2020 02/11/2020
246/UBND-TCKT Thực hiện QCDC Tháng 9/2020 30/09/2020
216/UBND-TCKT Thực hiện QCDC Tháng 8/2020 31/08/2020
195/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ Tháng 7/2020 31/07/2020
160/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ Tháng 6/2020 01/07/2020
134/UBND-TCKT Thực hiện QCDC Tháng 5/2020 29/05/2020
101/UBND-TCKT Thực hiện QCDC trong công tác thu thuế T4/2020 29/04/2020
85/UBND-VP Thực hiện QCDC tháng 3-2020 31/03/2020
53/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 2-2020 02/03/2020
25/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ tháng 1/2020 03/02/2020
286/UBND-TCKT Công văn về việc thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 11/2019 02/12/2019
259/UBND-TCKT Công văn thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 10/2019. 01/11/2019
242/UBND-TCKT Về việc thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 9/2019 30/09/2019
Hiển thị 1 - 20 trong 46 kết quả.

quy chế dân chủ