văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
43/UBND-TCKT V/v thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 2/2023 01/03/2023
18/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 01 về công tác thuế 01/02/2023
01/UBND-TCKT V/v Thực hiện quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 12/2022 03/01/2023
286/UBND-TCKT Thực hiện QCDC trong công tác thuế tháng 11/2022 30/11/2022
262/UBND-TCKT Thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 10/2022 02/11/2022
204/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 8/2022 31/08/2022
171/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế tháng 7/2022 01/08/2022
155/UBND-TCKT Thực hiện QCDC trong công tác thuế tháng 6/2022 01/07/2022
129/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 5/2022 31/05/2022
98/UBND-TCKT Thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 4/2022 04/05/2022
69/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ tháng 3/2022 01/04/2022
42/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 2/2022 02/03/2022
20/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 01/2022 trong công tác thuế tại UBND phường Sài Đòng 08/02/2022
381/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 12/2021 31/12/2021
311/UBND-TCKT Thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 10/2021 01/11/2021
290/UBND-TCKT Công văn về việc thực hiện QCDC tháng 9 trong công tác thuế 04/10/2021
249/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 8 trên địa bàn phường Sài Đồng 01/09/2021
217/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 7 trên địa bàn phường Sài Đồng 04/08/2021
180/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ tháng 6/2021 30/06/2021
148/UBND-TCKT Thực hiện QCDC trong công tác thuế tháng 5/2021 31/05/2021

quy chế dân chủ