văn bản quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 60 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
204/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 8/2022 31/08/2022
171/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế tháng 7/2022 01/08/2022
155/UBND-TCKT Thực hiện QCDC trong công tác thuế tháng 6/2022 01/07/2022
129/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 5/2022 31/05/2022
98/UBND-TCKT Thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 4/2022 04/05/2022
69/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ tháng 3/2022 01/04/2022
42/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 2/2022 02/03/2022
20/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 01/2022 trong công tác thuế tại UBND phường Sài Đòng 08/02/2022
381/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 12/2021 31/12/2021
311/UBND-TCKT Thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 10/2021 01/11/2021
290/UBND-TCKT Công văn về việc thực hiện QCDC tháng 9 trong công tác thuế 04/10/2021
249/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 8 trên địa bàn phường Sài Đồng 01/09/2021
217/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 7 trên địa bàn phường Sài Đồng 04/08/2021
180/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ tháng 6/2021 30/06/2021
148/UBND-TCKT Thực hiện QCDC trong công tác thuế tháng 5/2021 31/05/2021
110/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 4/2021 04/05/2021
79/UBND-TCKT Thực hiện QCDC Tháng 3/2021 01/04/2021
44/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 2/2021 02/03/2021
25/UBND-TCKT Công văn về thực hiện QCDC tháng 01/2021 03/02/2021
318/UBND-TCKT Về việc thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 12/2020 31/12/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 60 kết quả.

quy chế dân chủ