văn bản quy chế dân chủ

Hiển thị 41 - 60 trong 60 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
52/UBND-TCKT Công văn tình hình thực hiện QCDC tháng 2/2019 28/02/2019
33/UBND-TCKT Thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 01/2019 30/01/2019
279/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 11/2018 30/11/2018
247/UBND-TCKT Vv thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 10/2018 01/11/2018
222/UBND-TCKT V/v thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 09/2018 02/10/2018
196/UBND-TCKT V/v Thực hiện quy chế dân chủ phối hợp trong công tác thu thuế tháng 08/2018 30/08/2018
170/UBND-TCKT Vv thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 07/2018 31/07/2018
143/UBND-TCKT Thực hiện Quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 6/2018 27/06/2018
85/UBND-TCKT Thực hiện Quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 4/2018 27/04/2018
64/UBND-TCKT Thực hiện Quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 3/2018 30/03/2018
38/UBND-TCKT Thực hiện Quy chế dân chủ tháng 2/2018 28/02/2018
23/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 1/2018 31/01/2018
09/HĐ-UBND Hướng dẫn Quy trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận Long Biên 18/09/2017
3971/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội 30/06/2017
126/UBND-VP Thực hiện Quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 5/2018 04/06/2017
42/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT 29/03/2017
114/KH-UBND Kế hoạch thực hiện 6 Quy chế dân c hủ trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn Quận Long Biên 2017 20/03/2017
8077/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTĐT trên một số lĩnh vực trên địa bàn quận Long Biên 25/11/2016
7997/QĐ-UBND Quyết địn Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận Long Biên 21/11/2016
7581/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
Hiển thị 41 - 60 trong 60 kết quả.

quy chế dân chủ