Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
23-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 23 TỪ NGÀY 07/06/2021 – 12/06/2021 07/06/2021
22-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 22 TỪ NGÀY 31/05/2021 – 05/06/2021 31/05/2021
20-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 20 TỪ NGÀY 17/05/2021 – 22/05/2021 25/05/2021
21-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 21 TỪ NGÀY 24/05/2021 – 29/05/2021 24/05/2021
19-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 19 TỪ NGÀY 10/05/2021 – 15/05/2021 10/05/2021
18-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 18 TỪ NGÀY 04/05/2021 – 09/05/2021 04/05/2021
17-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 17 TỪ NGÀY 26/04/2021 – 02/05/2021 26/04/2021
16-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 16 TỪ NGÀY 19/04/2021 – 24/04/2021 19/04/2021
15-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 15 TỪ NGÀY 12/04/2021 – 17/04/2021 15/04/2021
14-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 14 TỪ NGÀY 05/04/2021 – 10/04/2021 05/04/2021
13-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 13 TỪ NGÀY 29/03/2021 – 03/04/2021 29/03/2021
12-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 12 TỪ NGÀY 22/03/2021 – 27/03/2021 22/03/2021
11-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 11 TỪ NGÀY 15/03/2021 – 20/03/2021 15/03/2021
10-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 10 TỪ NGÀY 08/03/2021 – 13/03/2021 07/03/2021
09-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 09 TỪ NGÀY 01/03/2021 – 06/03/2021 01/03/2021
08-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 08 TỪ NGÀY 22/02/2021 – 27/02/2021 22/02/2021
06, 07-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 06, 07 TỪ NGÀY 08/02/2021 – 20/02/2021 08/02/2021
05-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 05 TỪ NGÀY 01/02/2021 – 06/02/2021 01/02/2021
04-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 04 TỪ NGÀY 25/01/2021 – 30/01/2021 25/01/2021
03-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 03 TỪ NGÀY 18/01/2021 – 23/01/2021 18/01/2021