Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
21/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 22 TỪ NGÀY 22/05/2023 – 27/05/2023 22/05/2023
20/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 20 TỪ NGÀY 15/05/2023 – 20/05/2023 15/05/2023
19/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 19 TỪ NGÀY 08/05/2023 – 13/05/2023 08/05/2023
18-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 18 TỪ NGÀY 01/05/2023 – 06/05/2023 01/05/2023
17-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 17 TỪ NGÀY 24/04/2023 – 29/04/2023 24/04/2023
16-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 16 TỪ NGÀY 17/04/2023 – 22/04/2023 17/04/2023
15-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 15 TỪ NGÀY 10/04/2023 – 15/04/2023 10/04/2023
14-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 14 TỪ NGÀY 03/04/2023 – 09/04/2023 03/04/2023
13-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 13 TỪ NGÀY 27/03/2023 – 01/04/2023 27/03/2023
12/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 20 TỪ NGÀY 20/03/2023 – 25/03/2023 20/03/2023
11/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 11 TỪ NGÀY 13/03/2023 – 18/03/2023 13/03/2023
10/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 10 TỪ NGÀY 06/03/2023 – 11/03/2023 06/03/2023
09-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 09 TỪ NGÀY 27/02/2023 – 04/03/2023 27/02/2023
08-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 08 TỪ NGÀY 20/02/2023 – 25/02/2023 20/02/2023
07-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 07 TỪ NGÀY 13/02/2023 – 19/02/2023 13/02/2023
06-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 06 TỪ NGÀY 06/02/2023 – 11/02/2023 06/02/2023
04, 05-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 04, 05 TỪ NGÀY 23/01/2023 – 30/01/2023 30/01/2023
03-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 03 TỪ NGÀY 16/01/2023 – 21/01/2023 16/01/2023
02-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 02 TỪ NGÀY 09/01/2023 – 14/01/2023 09/01/2023
01-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 01 TỪ NGÀY 03/01/2023 – 07/01/2023 03/01/2023