Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 39 TỪ NGÀY 26/9/2022 – 01/10/2022 26/09/2022
38-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 38 TỪ NGÀY 19/9/2022 – 24/9/2022 19/09/2022
37-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 37 TỪ NGÀY 12/9/2022 – 17/9/2022 12/09/2022
36-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 36 TỪ NGÀY 05/9/2022 – 10/9/2022 05/09/2022
35-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 35 TỪ NGÀY 29/8/2022 – 03/9/2022 29/08/2022
34-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 34 TỪ NGÀY 22/8/2022 – 27/8/2022 22/08/2022
33-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 33 TỪ NGÀY 15/8/2022 – 20/8/2022 15/08/2022
32-LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 32 TỪ NGÀY 08/8/2022 – 13/8/2022 08/08/2022
31/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 31 TỪ NGÀY 01/8/2022 – 06/8/2022 01/08/2022
30/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 30 TỪ NGÀY 25/7/2022 – 30/7/2022 25/07/2022
29/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 29 TỪ NGÀY 18/7/2022 – 23/7/2022 18/07/2022
28/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 28 TỪ NGÀY 11/7/2022 – 17/7/2022 11/07/2022
27/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 27 TỪ NGÀY 04/7/2022 – 10/7/2022 04/07/2022
26/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 26 TỪ NGÀY 27/6/2022 – 02/7/2022 27/06/2022
25/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 25 TỪ NGÀY 20/6/2022 – 25/6/2022 20/06/2022
24/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 24 TỪ NGÀY 13/6/2022 – 18/6/2022 13/06/2022
23/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 23 TỪ NGÀY 06/6/2022 – 11/6/2022 06/06/2022
22/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 22 TỪ NGÀY 30/5/2022 –05/6/2022 30/05/2022
21/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 21 TỪ NGÀY 23/5/2022 –28/5/2022 23/05/2022
20/LCT LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 20 TỪ NGÀY 16/5/2022 –21/5/2022 16/05/2022