Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
23/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 23/2017 05/06/2017
22/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 22/2017 29/05/2017
21/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 21/2017 22/05/2017
20/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 20/2017 16/05/2017
19/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 19/2017 08/05/2017
18/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 18/2017 03/05/2017
17/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 17/2017 24/04/2017
16/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 16/2017 17/04/2017
15/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 15/2017 10/04/2017
14/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 14/2017 04/04/2017
13/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 13/2017 27/03/2017
12/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 12/2017 20/03/2017
11/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 11/2017 13/03/2017
10/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 10/2017 06/03/2017
09/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 09/2017 27/02/2017
08/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 08/2017 20/02/2017
07/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 07/2017 13/02/2017
06/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 06/2017 06/02/2017
05/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 05/2017 23/01/2017
04/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 04/2017 23/01/2017