Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 03/2017 23/01/2017
02/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 02/2017 09/01/2017
41/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 41/2016 10/10/2016
40/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 40/2016 03/10/2016
39/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 39/2016 26/09/2016
38/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 38/2016 19/09/2016
37/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 37/2016 12/09/2016
36/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 36/2016 05/09/2016
35/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 35/2016 29/08/2016
34/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 34/2016 22/08/2016
33/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 33/2016 15/08/2016
32/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 32/2016 08/08/2016
31/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 31/2016 01/08/2016
30/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 30/2016 25/07/2016
29/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 29/2016 18/07/2016
28/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 28/2016 11/07/2016
27/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 27/2016 04/07/2016
26/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 26/2016 27/06/2016
25/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 25/2016 20/06/2016
24/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 24/2016 13/06/2016