Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 01.2016 04/01/2016
52/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 52/2015 28/12/2015
51/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 51/2015. 21/12/2015
50/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 50/2015. 14/12/2015
43/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 43/2015 11/12/2015
49/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 49/2015 07/12/2015
48/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 48/2015 30/11/2015
47/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 47/2015 23/11/2015
46/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 46/2015 16/11/2015
45/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 45/2015 09/11/2015
40/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 40/2015 05/11/2015
44/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 44/2015 02/11/2015
42/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 42/2015 19/10/2015
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần phường Sài Đồng tuần 41/2015 12/10/2015
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần phường Sài Đồng tuần 39/2015 28/09/2015
38/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 38/2015 từ ngày 21/9/2015 – 27/9/2015 21/09/2015
36/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 36/2015 từ ngày 07/9/2015 – 13/9/2015 17/09/2015
37/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 37/2015 từ ngày 14/9/2015 – 20/9/2015 14/09/2015
35/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 35/2015 từ ngày 31/8/2015 – 05/9/2015 31/08/2015