Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 17 TỪ NGÀY 22/04/2019 – 27/04/2019 22/04/2019
16-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 16 TỪ NGÀY 15/04/2019 – 19/04/2019 15/04/2019
15-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 15 TỪ NGÀY 08/04/2019 – 13/04/2019 08/04/2019
14-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 14 TỪ NGÀY 01/04/2019 – 05/04/2019 01/04/2019
13-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 13 TỪ NGÀY 25/03/2019 – 30/03/2019 25/03/2019
12-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 12 TỪ NGÀY 18/03/2019 – 23/03/2019 18/03/2019
11-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 11 TỪ NGÀY 11/03/2019 – 16/03/2019 11/03/2019
10-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 10 TỪ NGÀY 04/03/2019 – 09/03/2019 04/03/2019
09-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 09 TỪ NGÀY 25/02/2019 – 02/03/2019 25/02/2019
08-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 08 TỪ NGÀY 18/02/2019 – 23/02/2019 18/02/2019
07-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 7 TỪ NGÀY 11/02/2019 – 16/02/2019 11/02/2019
06-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 6 TỪ NGÀY 04/02/2019 – 09/02/2019 04/02/2019
05-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 05 TỪ NGÀY 28/01/2019 – 02/02/2019 28/01/2019
04-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 25 TỪ NGÀY 21/01/2019 – 26/01/2019 21/01/2019
03-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 03 TỪ NGÀY 14/01/2019 –19/01/2019 14/01/2019
02-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 02 TỪ NGÀY 07/01/2019 – 12/01/2019 07/01/2019
01-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 01 TỪ NGÀY 31/12/2018 – 06/01/2018 02/01/2019
51-LT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - HĐND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 51 TỪ NGÀY 17/12/2018 - 23/12/2018 17/12/2018
50-LT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 50 TỪ NGÀY 10/12/2018 – 15/12/2018 10/12/2018
49-LT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 49 TỪ NGÀY 03/12/2018 – 08/12/2018 03/12/2018